Månedligt arkiv: marts 2020

Referat bestyrelsesmøde 19. februar 2020

Bestyrelsesmøde 3F Post 19. februar 2020 Rørvigcentret Afbud: Morten Søndergaard Dagsorden Generationsskifte samtaler Fokus 2020 på LBK’s aktive rolle i lokalklubbens arbejde. Højne organisationsgraden, arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladserne Postbladet- ændre layout/ udseende Evaluering...

TR-INFO Midlertidige ændringer af arbejdstidsregler mv.

COVID-19 hærger verden over, og situationen er fortsat uoverskuelig i forhold til hvilke konsekvenser pandemien medfører for vores fælles arbejdsplads, og dermed for 3F Post’s medlemmer. Der tegner sig en klar nedadgående tendens i...

TR-INFO Brev og pakkeforretningen adskilles

PostNord Danmark har meddelt, at Brevforretningen og Pakkeforretningen fra 1. februar bliver selvstændige interne enheder med egne resultatopgørelser. Den nye organisering er næste skridt i den opsplitning af forretningsenhederne, som blev påbegyndt i juni...