Aftaler Cirkulærer

Her er nogle af de mest centrale aftaler der findes i staten. Andre aftaler og cirkulærer kan hentes via internettet (se evt. links).

Du skal bruge programmet “Acrobat Reader” for at se cirkulærerne.
Programmet er gratis og kan hentes :: her ::

 • Lønoversigt 2014-2017. ( Hent som pdf )
 • Perspektivpapir (endeligt referat). ( Hent som pdf )
 • Rammer for udvikling af fremtidens forretning. ( Hent som pdf )
 • Notat (aug. 2010) – Vedrørende nyt stk. i lokalaftalerne om løn hhv. sygedagpenge under sygdom, Post Danmark A/S. ( Hent som pdf )
 • Vejledning “Håndtering af arbejdstid i Distribution” Januar 2009. ( Hent som pdf )
 • D96 tillægsaftale om 9 1/4 times tjenester (Lokalaftale nr. 2.6). ( Hent som pdf )
 • Lokalaftale om konvertering af natpenge til frihed. ( Hent som pdf )
 • Guide om ansættelse og afsked af postarbejdere (sept. 2012). ( Hent som pdf )
 • Vejledning om håndtering af løn- og forhandlingssystemet mv. for postarbejdere, herunder lørdagsafløsere, efter overgangen til Industriens overenskomst (IO) pr. 1. marts 2007. ( Hent som pdf )
 • Lønvejledning for arbejdsledere og specialister. ( Hent som pdf )
 • Cirkulære om ferieaftalen. ( Hent som pdf )
 • Samarbejdsaftalen indgået mellem LO og DA. ( Hent som pdf )
 • Håndbog om det sociale kapitel. ( Hent som pdf )
 • Barselsvejledning 11/2-2011. ( Hent som pdf ) | Bilag 1 | Bilag 2 |
 • Folder om Etiske spilleregler i Post Danmark. ( Hent som pdf )
 • Folder om pensionsregulativet fra SamPension. ( Hent som pdf )

Rørvig-forliget

Jobbørs, Omflytningsnævn

 • Rammer for gennemførelse af personalereduktioner (2010) samt håndtering af ledige medarbejdere og ledige stillinger. Inklusiv 8 bilag ( Hent som pdf )

Produktion 2015:

 • Notat 9/12-11 – Principper i Produktion 2015 i Distribution. ( Hent som pdf )
 • Information fra 3F-Post 22/12-11 om Produktion 2015. ( Hent som pdf )
 • Referat af 19/12-12 – Drøftelse vedr. Produktion 2015. ( Hent som pdf )
 • Rammepapir Produktion 2015 – 20/12-12. ( Hent som pdf )
 • Information fra 3F-Post 6/2-13 – Arbejdsdeling og Selvbærende Team. ( Hent som pdf )

Rammer for Selvbærende team (SBT)

 • Nye rammer for selvbærende team. (Post Danmark cirkulære af 19.07.04 – 2 sider). ( Hent som pdf )
 • Forskelle mellem de eksisterende rammer og nye rammer for SBT. (19.07.04 – 2 sider). ( Hent som pdf )
 • Nye rammer for selvbærende team. (Post Danmark cirkulære af 19.07.04 – 2 sider). ( Hent som pdf )
Print Friendly, PDF & Email