Landsbranchebestyrelsesmøde 3F Post, 19. marts 2018

Tilstede: Jan Ringsted, Lisbeth Møller, Finn Schebye, Gunvor Petersen, Michael Frid, Jan Gregersen, Hans Kjærgaard, Peter Madsen, Jess Hansen, Lars Chemnitz og Morten Søndergaard (ref.)

Fraværende: Jesper Holm og Dorte Weis

Dagsorden

  1. Forberedelse af Fællestillidsrepræsentantsmødet
  2. Fremtidig mødestruktur i branchen
  3. Årsrapport 2018, 3F Post

Ad 1

Bestyrelsen drøftede Fællestillidsrepræsentanternes fremtidige tilknytning til branchen herunder hvilke arbejdsopgaver tillids- og fællestillidsrepræsentanterne har på arbejdspladsen.

Der var enighed om, at gennemgå det fremtidige arbejde som følge af de mange forandringer tillidsrepræsentanterne har oplevet gennem de sidste år.

Der er et behov for klarhed om rettigheder om frikøb, arbejdsbyrde og rolle.

Ad 2

Der var en drøftelse af branchens fremtidige mødestruktur og indholdet af de enkelte møder. Formålet er, at styrke det faglige indhold.

I dag afholdes der 3 regionsmøder, Fællestillidsrepræsentantsmøde, Årsmøde, 2 miljøkurser og 3 branchekurser.

Emnet vil blive drøftet igen på næste bestyrelsesmøde.

Ad 3

Regnskabet blev godkendt og underskrevet.

Print Friendly, PDF & Email

Måske skulle du også læse...