Landsbrancheklubben 3F Post

Efterårslodtrækningen (uge 40 – 42)

Har du brug for efterårsferie og ønsker at deltage i lodtrækningen om muligheden for at booke en dejlig feriebolig? Hvis ja, så husk, at ansøgningen til efterårslodtrækningen skal være modtaget hos Feriekontoret senest den 13. juni 2022 kl. 09.00.

Du finder ansøgningen i Postbladet og Posthornet eller her på siden (øverst i den blå bjælke).

Opdatering pr. 17. marts 2022 vedrørende Corona

Corona betegnes ikke længere som en samfundsskadelig sygdom/pandemi i Danmark og derfor er diverse restriktioner ophørt i Danmark. Det betyder desværre ikke, at Corona ikke findes og der kan derfor være andre forhold/regler gældende i andre lande.

Hvis du skal til udlandet, vil vi anbefale dig at læse på Udenrigsministeriets hjemmeside (under det relevante land), så du kender til eventuelle restriktioner. Det er 100% dit eget ansvar at sætte dig ind i de forskellige regler og hvordan du er dækket ved et eventuelt afbud grundet Corona.

Rejse-/afbestillingsforsikring

Hvis du ikke allerede har en årsrejseforsikring med afbestilling, vil vi opfordre dig til at få en sådan tegnes således, at du ikke mister penge, hvis uheldet skulle være ude og ferieboligen må afbestilles f.eks. på grund af sygdom hos dig selv eller dine nærmeste. Feriekontoret dækker ikke afbud grundet sygdom.

Kontakt dit forsikringsselskab for at høre nærmere, da vilkårene kan være lidt forskellige fra selskab til selskab.

Hvis du ikke har en forsikring, anbefaler vi, at du kontakter TJM Forsikring på telefon 70 33 28 28 eller pr. mail tjm@tryg.dk.


Venligst
Lisbeth og Katja, Feriekontoret


Opdatering pr. 21. januar 2022 vedrørende Corona

Tiden er gået, men vi har desværre stadig Corona-pandemi i Danmark og i udlandet.

Udenrigsministeriet har undervejs i pandemien ændret deres procedurer med rejsevejledninger og det samme har forsikringsselskaberne. Det er derfor 100% dit eget ansvar at sætte dig ind i, hvordan du er dækket ved et eventuelt afbud grundet Corona.

Venligst
Lisbeth og Katja, Feriekontoret

Bookinger foretaget under Covid-19 pandemien i udlandet

Som situationen er med Covid-19 lige nu, giver bookinger i udlandet os alle nogle udfordringer.

Feriekontoret følger Udenrigsministeriets rejsevejledninger, så vi kan orientere dig som bruger så godt som muligt, men det er selvfølgelig altid dit eget ansvar, hvad du gør.

Hvis du har en årsrejseforsikring med afbestilling og betaler for ferieboligen i en periode hvor Udenrigsministeriets anmærkning af rejsemålet er grønt (vær agtpågivende) eller gult (vær agtpågivende og hold dig orienteret), er du dækket af årsrejseforsikringen med afbestilling, hvis rejsemålet efter indbetalingen skulle blive (orange/rødt) og du derfor ikke kan rejse.

Hvis du derimod betaler når rejsemålet er orange/rødt, vil du ikke være dækket!

Det betyder altså, at du skal se bort fra den betalingsfrist som står i din bekræftelse og først betale, når rejsemålet bliver grønt eller gult.

Forsikringen tager dog først stilling til dækning 24 timer inden afrejsen og derfor skal Feriekontoret også først orienteres om et afbud, når forsikringen er kontaktet.

Feriekontoret udbetaler altid halvdelen af det indbetalte beløb ved afbestilling efter betalingsfristen. Dette fremgår af bekræftelsen du fik ved bookingen. Når afbestillingen er Covid-19 relateret sker vores udbetaling først, når forsikringen eventuelt har udbetalt deres halvdel af det indbetalte beløb.

Rejse-/afbestillingsforsikring

Hvis du ikke allerede har en årsrejseforsikring med afbestilling, vil vi opfordre dig til at få en sådan tegnes således, at du ikke mister penge, hvis uheldet skulle være ude og ferieboligen må afbestilles f.eks. på grund af sygdom hos dig selv eller dine nærmeste.

Kontakt dit forsikringsselskab for at høre nærmere, da vilkårene kan være lidt forskellige fra selskab til selskab.

Hvis du ikke har en forsikring, anbefaler vi, at du kontakter TJM Forsikring på telefon 70 33 28 28 eller pr. mail tjm@tryg.dk.

Feriekontoret, 28. januar 2021

En lille opfordring fra Feriekontoret ang. Covid-19

Situationen med Covid-19 er desværre ikke blevet bedre siden starten i marts 2020. Det betyder derfor også, at Feriekontoret stadig modtager rigtig mange henvendelser vedrørende afbud og nye bookinger i Danmark.

Vi forstår godt den usikkerhed som mange føler, men vi vil gerne opfordre til, at du venter med at melde afbud hos os. Du skal først og fremmest kontakte dit forsikringsselskab angående dækning fra din afbestillingsforsikring.

Som det er dags dato (2/12-20) vil de fleste forsikringsselskaber tidligst kontaktes 24 timer før afrejse, men … du skal selv tjekke reglerne i dit eget forsikringsselskab, da det kan være forskelligt.

Dette gælder, hvis afbuddet altså skyldes Covid-19.

Vi vil gerne opfordre til, at afbud til os sker pr. mail til feriekontoret-kbh@3f.dk hvor der skrives f.eks. ”Jeg ønsker at melde afbud til feriebolig ?? i uge ?? – mit reg. og kto.nr. er ?? Angiv gerne årsagen og oplys selvfølgelig navn og cpr.nr. (eller bookingnr.). Oplys også, om du har en afbestillingsforsikring eller ej.

Hvis dit afbud skyldes Udenrigsministeriets rejseforbud, skal din afbestillingsforsikring (som muligvis er en del af din rejseforsikring) dække halvdelen af det indbetalte beløb. Vi dækker den anden halvdel. Dit forsikringsselskab skal bruge dokumentation og til det kan du bruge den bekræftelse, som vi sendte til dig i forbindelse med din booking.

Vi vil ekspedere dit afbud hurtigst muligt og sørge for, at du får det beløb tilbage, som du er berettiget til. Forvent en længere ekspeditionstid end normalt.

Venligst
Feriekontoret


Velkommen

Landsbrancheklubben 3F-Post er et brancheudvalg for de postansatte der er organiseret i 3F, fordelt på 65 forskellige afdelinger rundt omkring i landet.

På denne hjemmeside vil du kunne læse hvad der rører sig i klubben i øjeblikket. Under punktet 3F-Post kan du læse om opbygningen af klubben og hvordan vi arbejder. Endvidere kan du finde referaterne fra bestyrelsens møder.

Finder du ikke lige det du søger, er du velkommen til at kontakte udvalget eller din 3F lokalafdeling, så vil vi gøre vores bedste for at hjælpe dig.

Vi håber du får glæde af hjemmesiden.

Drømmer I om en tilbygning, en ferie eller noget helt tredje?
Print Friendly, PDF & Email