Tagged: uddannelse

IKUF i Post Danmark

Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF) pr. 1.8.2014 i Post Danmark Som en del af overenskomstresultatet mellem Post Danmark og 3F i 2014 blev der opnået enighed om, at Post Danmark skulle tilslutte sig den centrale fond...