3F-Post Præsentation

Præsentation af 3F-Post landsbrancheudvalget

Landsbrancheklubben 3F-post er en landsdækkende klub for alle ansatte i PostNord Danmark som er medlem af de 3F-afdelinger, som organiserer postansatte og som betaler kontingent til klubben. Derudover er postpensionister, der betaler kontingent medlemmer.

Landsbrancheudvalget er nedsat efter godkendelse af Forbundet og har bl.a. til opgave at vejlede og rådgive i forhold til løn- og ansættelsesvilkår og styrke samarbejdet mellem medlemmerne og 3F-afdelingerne. Desuden står klubben for udgivelsen af et fagblad (Postbladet), samt for driften af feriefonden som administrerer ferieboliger til medlemmerne. Landsbrancheklubben er i sit virke altid ansvarlig overfor og refererer til Forbundets Industri-gruppe.

Landsbrancheklubbens bestyrelse

Landsbrancheklubben ledes af en bestyrelse på 13 medlemmer.

Formand er den til enhver tid værende forhandlingssekretær, som vælges på forbundets kongres. Derudover indgår de kongresvalgte medlemmer af overenskomstudvalget automatisk i landsbrancheklubbens bestyrelse. Desuden udpeger Industri-gruppens bestyrelse 1 hovedbestyrelsesmedlem og 2 andre medlemmer til landsbrancheklubbens bestyrelse.

Endelig vælges der, på Landsbrancheklubbens årsmøde i kongresår (hvert 3. år), 3 postbude m.fl. (tjenestemandsansatte/ overenskomstansatte på særlige vilkår) og 3 postarbejdere, samt 4 bestyrelsessuppleanter til Landsbrancheklubbens bestyrelse. Samtidig vælges også 2 bilagskontrollanter og 1 suppleant for bilagskontrollanten.

Bestyrelsen mødes 6 – 9 gange om året.

Landsbrancheklubbens årsmøde

Årsmødet afholdes i henhold til vedtægterne hvert år i 3. eller 4. kvartal, hvor alle tillidsrepræsentanter indenfor Post kan deltage, og hvor også en repræsentant for hver afdeling er inviteret.

Udover årsmødet afholdes der et møde om året for fællestillidsrepræsentanter.

Print Friendly, PDF & Email