OK23 – fornyelse af industrioverenskomsten samt lokalaftaler i PostNord Danmark


3F Industrigruppen er i fuld gang med indsamling af temaer og krav til drøftelse i overenskomstfornyelsen
2023 overfor Dansk Industri. Afdelingerne samler og indsender kravene til industrioverenskomsten (IO), og
debatten vil fortsætte på møder over hele landet både før og efter sommerferien.


På en række områder har 3F Post som bekendt fraveget industrioverenskomsten gennem lokalaftaler mellem
3F og Post Danmark A/S.


Også disse lokalaftaler skal drøftes i forbindelse med OK 2023 – uanset at alle større spørgsmål fastlægges af
resultatet for Industrioverenskomsten. Regulering af lønnen fastsættes hovedsageligt af resultaterne indenfor
normallønsområdet.


Klubbernes forslag til krav og temaer for eventuelle ændringer i lokalaftalerne skal være 3F Post i hænde
senest mandag d. 01. august 2022. Forslagene sendes til Jan Gregersen, jan.gregersen@3f.dk og Kim A.
Thomsen abildgaard61@gmail.com


Temaer og krav vil blive samlet til et oplæg til drøftelse på Regionsmøder i efteråret 2022.
Overenskomst for arbejdsledere og specialister m.fl.


Arbejdslederoverenskomsten har status som en selvstændig overenskomst, indgået i henhold til Hovedaftale
mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Landsorganisationen i Danmark (DA/LO).


Fornyelsen af denne overenskomst følger sit eget forløb, sideløbende med fornyelse af IO/lokalaftaler. Forslag
til krav og temaer indsendes til ovennævnte mailadresser med samme frist.


Med venlig hilsen
Dzevad Ramic, Formand 3F Post

Print Friendly, PDF & Email

Måske skulle du også læse...