Bestyrelsesmøde 19/8-19 referat

Bestyrelsesmøde 3F Post
19. august 2019
Kampmannsgade 4

Afbud: Jesper Holm, Peter Madsen, Morten Søndergård (syg), Dorte Weiss

Dagsorden:

 1. Aktuelle sager
  1. Elektroniske registreringer
  2. lønsag
  3. varsling af særlige feriedage
 2. Meddelelser
  1. GDPR ferieboligerne
  2. Deltid pakkecentre
  3. besøg pakkecentre m. Arbejdsmiljøorganisation
  4. Efterårets faglige temaer
  5. 3F Kongres
 3. OK 2020
 4. Årsmøde 2019

Ad 1

Elektroniske registreringer: 3F Post har afledt af en konkret sag rejst spørgsmål om ledelsens respekt for aftalt proces, hvor Fleet Manager, Connected Fleet osv er driftsværktøjer og opfølgning sker som dialog. Forhandles 20.8.

Lønsag: konkret lønsag afgjort med, at ledelsen – naturligvis – ikke ensidigt kan ændre fortolkning af 5 år gammel aftale.

Konsekvens af for sen varsling af særlige feriedage: I konkret sag var der efter fagretlig vurdering tale om stiltiende accept. Dog blev det ved central forhandling slået fast, at ingen mod deres vilje skulle trækkes i særlig feriedag, men kunne alternativt blive trukket i tilgodehavende frihed. Er den enkeltes frihedskonto tom, sker der intet træk.

Bestyrelsen tog sagerne til efterretning.

Ad 2

GDPR: Der arbejdes på – omfattende – aftale mellem dataansvarlig (3F post) og databehandler (3F København Feriekontoret) vedrørende medlemmerne data ifm booking af feriehuse (incl IF afd 4). I aftalen indgår instruks til feriekontoret, samtykkeerklæring, slettepolitik mv.

Forventes færdig ultimo august.

Deltid pakkecentre: efter lang tids lokale drøftelser, er der efter chefskifte positive signaler om såvel jobrotation som fuldtidsansættelse.

Besøg: Jan Gregersen og en repræsentant fra virksomhedens HR besøger pakkecentrene i uge 41.

Bestyrelsen tog meddelelserne til efterretning.

Faglige temaer 2019/20

Bestyrelsen drøftede

 • Wolt /ikke-regulerede distributionsfirmaer
 • Transaktionen i Post DK slut – hvor er væksten
 • Koncernens forandring og valg af produkter
 • Virksomhedens udtalelser om behov ved ”peaks”, længere daglig brug af biler, arbejdstidsaftalerne på steder med blandede funktioner, forventning om øget kundebehov aften og/eller weekend mv.
 • Fortsat sikring af at vi har arbejdet
 • Fortsat sikring af fyraftensgaranti og arbejdsmiljø

Kongres

Landsbrancheklubben samler de delegerede, som er medlem af 3F Post, til en mulighed for en snak om kongressen og valgene lørdag aften, hvor 3F Post samtidigt er vært ved en middag.

Ad 3

Forslag til krav og temaer til ændring af lokalaftalerne ved OK 20 er nu indkommet. Drøftes som tidligere besluttet på regionsmøder, incl beskrivelse af at Rørvigforlig og protokollat fra tilpasningsforhandlingerne danner rammen. Nogle forslag ligger uden for denne ramme. Andre samles i temaer.

Krav til lokalaftalerne berøres på Årsmødet i tema-form i sammenhæng med fremlæggelse af de faglige temaer for 2019/20.

Opbakning til COi traditionen om at betinge resultat af COi-DI aftalen at der indgås aftale på de store normallønsområder. Sammenkædning er den afgørende styrke.

Ad 4

Bestyrelsens rorslag til Årsmødets forretningsorden blev fastlagt.

Bestyrelsen retter henvendelse til TR på arbejdsplads hvor klub er nedlagt og der ikke betales kontingent.

Deadline sidste dele af bretningen 1. september

Bestyrelsesmedlemmer fra 3F kbh kan ikke deltage i mødet bestyrelsesmødet 21.10 pga generalforsamling i afdelingen.

21. august 2019

Referat Lars Chemnitz

Print Friendly, PDF & Email
Claus Kastbjerg Hertz

Claus Kastbjerg Hertz

Faglig sekretær i 3F København. Layouter Postbladet og er webmaster på 3fpost.dk

Måske skulle du også læse...