Tagged: 3f-post

Udtalelse fra årsmødet 2016

220 Tillidsrepræsentanter, samlet til årsmøde i Kolding 11-12. okt., udtaler: Betyder en total digitalisering af det danske samfund, at der ikke længere er behov for et fysisk distributionsnet, der dækker hele landet med en...

Udtalelse til Koncernledelsen i PostNord

250 delegerede, samlet til årsmøde i 3F Post den 17.-18. september, udtaler: Siden konsekvenserne af brevfaldet for alvor viste sig i 2010, er omstillingen af virksomheden sket under et ”Håndslag” mellem virksomheden og personalet....

Høringssvar vedr. ændring af momsloven

Moms på magasiner kan koste mange arbejdspladser i Posten. Høringssvar fra 3F Post Høringssvar vedr. udkast til “Forslag til Lov om ændring af momsloven (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden...

Hestekur? Fortrøstningsfuld?

Information til tillidsrepræsentanterne i 3F Post. Dagbladet Børsen bringer I dag en overskrift med ”Hestekur med fyringer undervejs hos PostNord. Fagforbund fortrøstningsfuld”. Der er ingen i 3F Post der er ”fortrøstningsfuld” overfor de fyringer...

lokalaviser

”Store fredag”

Information til tillidsrepræsentanterne i 3F-Post Som det har været forventet, har Post Danmark nu i juli måned meddelt, at produktet en-dagsomdeling af adresseløse sælges med virkning fra starten af 2015. Emnet har i foråret...