Udtalelse fra Årsmødet 2014

300 Tillidsrepræsentanter, samlet til årsmøde under parolen:

”Fremtidens Arbejdspladser – Arbejdspladser i Fremtiden?”

Til folketingets Transportudvalg:
I en meget voldsom omstillingsproces, grundet nye teknologier på markedet for distribution af fysiske forsendelser, bør ejerne af PostNord indse, at det kræver et fornuftigt og ansvarligt ejerskab. Kravet om store afkast gør det meget svært at omstille virksomhed og personale på en ordentlig måde. Ansvarligt statsligt ejerskab bør være garant for, at virksomheden får råderum til at omstille virksomheden uden at ty til social dumpning. Ved ansvarligt ejerskab forventer vi, at ejer-kravene afspejler den hårde markedsmæssige situation, som virksomheden befinder sig i. Vi forventer ejer-krav, der afspejler respekt for den samfundsmæssige opgave, virksomheden stadig udfører. Ved ansvarligt ejerskab forventer vi samfundsmæssig forståelse for virksomhedens mulighed for at tilbyde de medarbejdere, der ikke mere kan se sig beskæftigede i virksomheden ordentlige omskolings- og kompetenceforløb.

Til PostNord Danmark:
Vi anerkender den pressede situation virksomheden befinder sig i. Vi forstår at tempo i omstilling er af afgørende vigtighed. Vi presser på for at speede omstillingen til nye opgaver op. Vi er overbeviste om, at der findes én vej, og kun én vej, hvis denne gigantiske omstilling skal lykkes.

At vi gør omstillingen sammen!

Gennem gedigent samarbejde, respekt og sund fornuft. Gennem godt og solidt lederskab, kendetegnet ved empati og dyb forståelse af at virksomheden består af, ja i virkeligheden er: mennesker! Hele mennesker med rigtige liv. Meget forskellige og meget ens.
Optimering og reduktion af omkostninger? Ja selvfølgelig. Men så lyt dog! Vi er stadig en virksomhed med mange ansatte. Tænk på hvilket moment virksomheden kan få, hvis man frisætter energi til seriøst at arbejde med ”løbende forbedringer”. Viljen og evnen har vi, men vi bliver alt for ofte stoppet af ureflekteret standard- og proces-tankegang.

Årsmødet vælger denne gang at undlade at fortælle, om alt det vi vender os imod. Vi sender et klart signal om, at vi er stærke. Denne styrke tilbyder vi at sætte ind på bordet. Dermed er det op til PostNord og PostNord Danmark om at spille ud. Bevise at der, centralt og lokalt, findes en reel vilje til samarbejde, dialog og at

Vi gør det sammen

Således vedtaget Kolding 18/9 2014
Print Friendly, PDF & Email
Claus Kastbjerg Hertz

Claus Kastbjerg Hertz

Faglig sekretær i 3F København. Layouter Postbladet og er webmaster på 3fpost.dk

Måske skulle du også læse...