Lokal forflyttelse af kollegaer

Information til tillidsrepræsentanterne i 3F Post, 21. oktober 2014

HR Postnord Danmark sender i dag et brev til samtlige enheder om vilkår for lokal forflyttelse af medarbejdere. For både postarbejdere, overenskomstansatte på særlige vilkår (SV) og tjenestemænd kan det ske frivilligt ved aftale. For SV eller tjenestemænd kan det desuden ske uansøgt på de betingelser, der fremgår af de individuelle garanterede rettigheder for den enkelte kollega hhv. tjenestemandsloven.

Der er ikke ændret på nogen aftaler eller i ansættelsesvilkårene for SV. Brevet er en fremstilling af vilkårene samt en ny administrativ ramme. Der er heller ikke ændret i aftaler eller vilkår for postarbejdere.

Den nye ramme er, at hvis en forflyttelse kan ske inden for et postområde eller postcenter, skal jobbørsen ikke formelt inddrages, men blot orienteres. Det er enhedens personalechef, der i stedet kan foretage forflyttelsen.

Jobbørsen følger udviklingen, og vil også umiddelbart være dem der skal involveres ved lokal uenighed i en række tilfælde.

Det er særligt vigtigt at være opmærksom på følgende:

  • forflyttelse af en kollega på SV kan kun ske i tilfælde af stillingsnedlæggelse, dvs. i en situation hvor der enten skal ske afsked af en overenskomstansat eller forflyttelse af en kollega på SV.
  • desuden skal der være et arbejdskraftbehov indenfor 40 km
  • arbejdskraftbehov på en anden arbejdsplads er derfor ikke nok til at virksomheden kan skride til forflyttelse. Der skal være tale om en reel overtalssituation
  • der kan således ikke ske forflyttelse af en kollega, hvis hensigten er at skabe et arbejdskraftbehov, der efterfølgende udfyldes af en kollega fra et andet tjenestested
  • frist ved lokal forflyttelse for SV er løbende måned + 1 måned
  • virksomhedens behov for afsked og forflyttelse er alvorlige emner, som forudsættes at blive drøftet og vurderet løbende mellem tillidsrepræsentanterne og postmester/chef. Overtal på grund af almindeligt fald i postmængden kan forudsiges og i en vis forstand planlægges.
  • 3F kan ikke anerkende en afsked eller forflyttelse som saglig, hvis forbruget af timer på overarbejde, midlertidigt ansatte eller tilkaldevikarer viser, at der reelt ikke er en overtalssituation.
  • ved ufrivillig (uansøgt) forflyttelse vil kollegaen med lavest anciennitet blive forflyttet, hvilket kun kan fraviges hvis der ligger objektive grunde af tungtvejende karakter. Ved fravigelse inddrages fællestillidsrepræsentanten, hvis der er flere arbejdspladser involveret. Uenigheder forelægges Jobbørsen, hvor 3F har to repræsentanter i omflytningsnævnet.
  • En kollega, som forflyttes, bevarer sit oprindelige udgangspunkt for 40 km grænsen, medmindre kollegaen søger om andet. Hvis en kollega forflyttes frivilligt, kan han/hun selv vælge at fastholde eller ændre udgangspunkt for de 40 km.
  • ved overtal i en enhed, hvor virksomheden ønsker at forflytte medarbejder på SV til en anden enhed, skal de almindelige regler om anmeldelse til jobbørsen følges, som dog kan suppleres med forslag (aftaler) mellem enhederne om konkrete muligheder.

Som nævnt er der ikke ændringer i aftaler eller ansættelsesvilkår for SV. Der er tale om en ny administrativ ramme om allerede kendte grundvilkår.

3F Post forventer, at arbejdet med overtal, afsked og forflyttelser for postarbejdere og SV allerede ligger i faste rammer mellem postmester/chef og tillidsrepræsentanter. De faste rammer skal sikre den bedst mulige håndtering af truende afsked og overtal, blandt andet for ved forudseenhed og planlægning at begrænse konsekvenserne for vores medlemmer mest muligt – uanset om der er tale om afsked af en postarbejder eller forflyttelse af en kollega på SV. I dette arbejde indgår også at søge overtal løst ved frivillig forflyttelse/tilbud om andet arbejdssted.

Hvis ikke disse rammer allerede eksisterer, anbefaler Landsbrancheklubben at lade de nye administrative regler være anledningen til det lokale samarbejde sættes i faste rammer.

Lars Chemnitz
Formand, 3F Post

Brev vedr. lokale forflyttelser

Print Friendly, PDF & Email
Claus Kastbjerg Hertz

Claus Kastbjerg Hertz

Faglig sekretær i 3F København. Layouter Postbladet og er webmaster på 3fpost.dk

Måske skulle du også læse...