IKUF i Post Danmark

Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF) pr. 1.8.2014 i Post Danmark

Som en del af overenskomstresultatet mellem Post Danmark og 3F i 2014 blev der opnået enighed om, at Post Danmark skulle tilslutte sig den centrale fond og dermed nedlægge sin egen fond i virksomheden.

De tekniske forhandlinger med den central fond er nu afsluttet.

Der er opnået enighed om, at medarbejderne i posten pr. 1.8.2014 kan ansøge og deltage på de vilkår, der er gældende for alle under industriens overenskomst. Det skal derfor understreges, at alle hidtidige aftaler om vilkår, der har været i Post Danmarks egen IKUF-fond, bortfalder ved overgangen til den centrale IKUF-fond.

Alle, der allerede har indsendt og har fået godkendt deres ansøgning i Post Danmarks IKUF-fond, skal afvikle deres kursusforløb ud fra den godkendelse og bevilling, den enkelte har fået. De skal altså ikke søge igen. Er det bevilligede kursus blevet rykket til senere på året, eller er der andre spørgsmål i forbindelse med afvikling af de kurser som er bevilliget, skal der for disse allerede bevilligede kurser rettes henvendelse til Post Danmarks IKUF-fond, der administreres året ud.

Det er dog ikke længere er muligt at søge Post Danmarks egen IKUF-fond.

Det skal bemærkes, at medarbejdere på Overenskomsten for Arbejdsledere og Specialister ligesom ledere og chefer i HK ikke bliver omfattet af den central IKUF-fond, men fortsætter i et eget fondsområde i Post Danmark.

Fremadrettet er der ingen tidsramme for ansøgninger, det vil sige, at der ikke længere skal søges inden for en på forhånd angivet tidsfrist for at komme i betragtning til at få midler fra IKUF-fonden. Der kan nu søges løbende, og der er ikke et økonomisk loft for medarbejdere i Post Danmark.

Et par korte facts om rettigheder fra IKUF fonden:

Hvor meget får jeg i lønkompensation?

Lønkompensationen udgør 85 % af din brutto-/timeløn med faste tillæg, herunder også natpenge. Hertil kommer ferietillæg, pensionsbidrag og fritvalgskonto.

Hvor mange arbejdstimer kan jeg få tilskud til fra IKUF?

Som udgangspunkt kan du inden for et kalenderår maksimalt få dækket 74 timer, svarende til 10 dage på fuld tid.
Såfremt du ikke har brugt selvvalgt uddannelse de forgående to år, og du har anciennitet tilbage til 15. marts 2011, har du dog ret til akkumulering og kan dermed opnå 222 timer.

Fremadrettet er IKUF’s hjemmeside afgørende for at vejlede og forstå mulighederne i IKUF-fonden.

I en overgangsfase kan der nok forventes en del besværligheder. I det elektroniske ansøgningsskema på IKUFS hjemmeside skal tilføjes kontaktpersoner (i en bjælke i ansøgningsskemaet hvor der skal oplyses den person i virksomheden som skal godkende dit fravær). Fra den 1.8.2014 er det Post Danmark centralt (Education), og fra 1.9.2014 er det en navgivende person i eksempelvis postområdet der godkender ansøgningen og dermed skal indsættes som kontaktperson. Husk dog, at det altid skal aftales med nærmeste leder hvornår der ønsker frihed til uddannelse fra IKUF-fonden. På grund af ferie kan det nok give nogle udfordringer. Men vi forventer et fuldt implementeret forløb fra 1.9.2014.

Adressen på IKUF-hjemmesiden er https://www.ikuf.dk/. Her findes en grundig vejledning på film og en tekstbaseret vejledning om muligheder, og om hvordan man søger.

I forhold til økonomien for den enkelte deltager har IKUF en lønberegner, hvor man kan indsætte egen løn, og hvor mange timer man deltager i kursusaktiviteter, for at se ens egen økonomi ved deltagelse i IKUF https://www.ikuf.dk/brug-ikufs-tilskudsberegner.aspx. Bemærk, at i den periode, du deltager i IKUF-aktiviteter, får du ikke udbetalt løn i Post Danmark, men får tilskud fra IKUF-fonden og SVU- eller VEU-godtgørelse.

Jeg kan kun opfordre til, at man orienterer sig og søger rundt i de forskellige henvisninger om ansøgning, vigtig information om IKUF m.m.

For at finde ud af, hvilke kurser der kunne være interessant for den enkelte 3F’er, findes der en fantastisk hjemmeside, udarbejdet af Industriens Uddannelser: http://www.amukurs.dk. Her findes relevante kurser og en god sammenhæng til IKUF.

For at få flere oplysninger om vejledning kan IKUF-sekretariatet kontaktes efter 1. august på telefon 33 77 91 30 eller e-mail info@ikuf.dk.

Der kan også med fordel rettes henvendelse til den lokale 3F-afdeling, der de fleste steder har stor erfaring med IKUF og IKUF-fonden på industriens område.

Kaj Andersen, Uddannelseskonsulent 3F
Lars Chemnitz, Formand, 3F Post
Print Friendly, PDF & Email
Claus Kastbjerg Hertz

Claus Kastbjerg Hertz

Faglig sekretær i 3F København. Layouter Postbladet og er webmaster på 3fpost.dk

Måske skulle du også læse...