Tagged: tr-info

Vækstaftalen opsagt

Information til tillidsrepræsentanterne i 3F Post PostNord Danmark har valgt at opsige Rammer og vilkår for den fremtidige bemanding og distributionsopgave (Vækstaftalen), som blev indgået i november 2019. Medmindre parterne aftaler andet, ophører aftalen...

Skal jeg holde pause?

Information til tillidsrepræsentanterne i 3F Post Holder du din spisepause eller springer du den over?Det er vigtigt at holde pause i løbet af en arbejdsdag. Desværre er der rigtigt mange især i omdelingen, som...

Konsolidering af pakkeomdeling i landområder

16 november 2022 PostNord Danmark ønsker at overføre opgaven med omdeling af pakker i en række landområder fraParcel Operation (PO) til Mail and Last Mile (MLM). PO ”ejer” fortsat opgaven, men betaler MLM forat...

Transporttid i forbindelse med kursus

I forbindelse med gennemførelse af VUB (Varebilschauffør-uddannelsen) har vi fåethenvendelser, som spørger til hvordan arbejdstiden opgøres i forbindelse med kursus,herunder honorering for transporttid. Reglerne opridses derfor her: Ved deltagelse i kursus på enhedens foranledning,...

Ferieplanlægning i juleperioden 2021

I det følgende får du en oversigt over julens fridage, samt de regler der er gældende med hensyn til helligdagene, samt muligheden for at få afviklet restferien. Betalt fridag Fredag den 24. december Månedslønnede...

Peak

Information til tillidsrepræsentanterne i 3F Post september udpegede virksomheden de 8 uger der betragtes som peak det kommende år, det blev dennegang følgende uger: 2021: uge 48, 49, 50, 51, 52 samt 2022: 1,...

Nye Corona-tiltag

Information til tillidsrepræsentanterne i 3F Post PostNord Danmark har pr. 1. december indført skærpede tiltag for at modvirke Coronasmittespredning. Derudover har den lokale chef i MLM, PO og Transport, mulighed for at besluttesupplerende tiltag...

Status vedr. situationen i Nordjylland

Information til tillidsrepræsentanterne i 3F Post – 7. november 2020 PostNord har nu meldt ud at omdelingen fortsætter, også i de syv nedlukkede kommuner. På Intraposten meddeles: PostNord Danmark er en del af landets...