Tagged: tr-info

Status vedr. situationen i Nordjylland

Information til tillidsrepræsentanterne i 3F Post – 7. november 2020 PostNord har nu meldt ud at omdelingen fortsætter, også i de syv nedlukkede kommuner. På Intraposten meddeles: PostNord Danmark er en del af landets...

TR-Info: Ny Ferielov

Information til tillidsrepræsentanterne i 3F Post 3. oktober 2019 PostNord Danmark har d. 5. september 2019 udsendt brev med praktiske informationer om ferieoptjening og ferievalg. Brevet vedlægges denne TR-info. Den nye ferielov medfører mange...

TR-INFO Midlertidige ændringer af arbejdstidsregler mv.

COVID-19 hærger verden over, og situationen er fortsat uoverskuelig i forhold til hvilke konsekvenser pandemien medfører for vores fælles arbejdsplads, og dermed for 3F Post’s medlemmer. Der tegner sig en klar nedadgående tendens i...

TR-INFO Brev og pakkeforretningen adskilles

PostNord Danmark har meddelt, at Brevforretningen og Pakkeforretningen fra 1. februar bliver selvstændige interne enheder med egne resultatopgørelser. Den nye organisering er næste skridt i den opsplitning af forretningsenhederne, som blev påbegyndt i juni...