Tagged: tr-info

Konsolidering af pakkeomdeling i landområder

16 november 2022 PostNord Danmark ønsker at overføre opgaven med omdeling af pakker i en række landområder fraParcel Operation (PO) til Mail and Last Mile (MLM). PO ”ejer” fortsat opgaven, men betaler MLM forat...

Transporttid i forbindelse med kursus

I forbindelse med gennemførelse af VUB (Varebilschauffør-uddannelsen) har vi fåethenvendelser, som spørger til hvordan arbejdstiden opgøres i forbindelse med kursus,herunder honorering for transporttid. Reglerne opridses derfor her: Ved deltagelse i kursus på enhedens foranledning,...

Ferieplanlægning i juleperioden 2021

I det følgende får du en oversigt over julens fridage, samt de regler der er gældende med hensyn til helligdagene, samt muligheden for at få afviklet restferien. Betalt fridag Fredag den 24. december Månedslønnede...

Peak

Information til tillidsrepræsentanterne i 3F Post september udpegede virksomheden de 8 uger der betragtes som peak det kommende år, det blev dennegang følgende uger: 2021: uge 48, 49, 50, 51, 52 samt 2022: 1,...

Nye Corona-tiltag

Information til tillidsrepræsentanterne i 3F Post PostNord Danmark har pr. 1. december indført skærpede tiltag for at modvirke Coronasmittespredning. Derudover har den lokale chef i MLM, PO og Transport, mulighed for at besluttesupplerende tiltag...

Status vedr. situationen i Nordjylland

Information til tillidsrepræsentanterne i 3F Post – 7. november 2020 PostNord har nu meldt ud at omdelingen fortsætter, også i de syv nedlukkede kommuner. På Intraposten meddeles: PostNord Danmark er en del af landets...

TR-Info: Ny Ferielov

Information til tillidsrepræsentanterne i 3F Post 3. oktober 2019 PostNord Danmark har d. 5. september 2019 udsendt brev med praktiske informationer om ferieoptjening og ferievalg. Brevet vedlægges denne TR-info. Den nye ferielov medfører mange...

TR-INFO Midlertidige ændringer af arbejdstidsregler mv.

COVID-19 hærger verden over, og situationen er fortsat uoverskuelig i forhold til hvilke konsekvenser pandemien medfører for vores fælles arbejdsplads, og dermed for 3F Post’s medlemmer. Der tegner sig en klar nedadgående tendens i...