3F Postbladet

Landsbrancheklubben udgiver 5 gange om året bladet “Postbladet”.

Bladet behandler alle postrelevante emner og udsendes til alle medlemmer af landsbrancheklubben.

Redaktionen udgøres af:

  • Lars Chemnitz (ansv.)
  • Jess S. Hansen
  • Peter Madsen
  • Claus K. Hertz (layout)
Postbladet
Kampmannsgade 4
Postboks 392
1790 København V
Telefon: 70 300 300
Telefax: 70 300 301