Information til tillidsrepræsentanterne i 3F Post 15. januar 2018

Mulighed for fastansættelse af postarbejdere og annullering af opsigelse for OK-satte på særlige vilkår (SV’ere).

Normalisering af bemandingssituationen i DIS.

PostNord Danmark har meddelt, at virksomheden som udgangspunkt ikke forventer flere afskedigelser af OK-ansatte på særlige vilkår (SV’ere). Det betyder, at der ikke vil komme flere afskedigelsesrunder eller tilbud om frivillig fratræden.

Samtidigt er der en lang række arbejdspladser i DIS, hvor driften ikke inden for en rimelig tidshorisont kan køre uden en del af de nuværende midlertidigt ansatte.

Disse steder vil de SV’ere, som går i opsagt stilling, blive tilbudt annullering af opsigelsen. Desuden kan et antal midlertidigt ansatte postarbejdere tilbydes varig ansættelse.

Indenfor hver Distributionschefs område skal behovet gøres op senest 25. januar, og vurderes centralt i DIS senest 30. januar.

Det er helt afgørende, at tillidsrepræsentanterne har en grundig drøftelse med chefen om situationen de enkelte steder. SV’ere, der tilbydes forlængelse skal mindst have 7 dages svarfrist, og eventuelle planer om nye tiltag, der kan reducere behovet for mandskab, skal med ind i billedet. Afklaring af bemandingssituationen skal være sket senest 20. februar.

3F Post kender ikke effekten af de tiltag, DIS har arbejdet med siden november 2018, og som stadig udestår. Vi forventer store ændringer i forbindelse med 4-dages blomsten, men vi kender som nævnt endnu ikke betydningen for bemandingen.

Med venlig hilsen

Lars Chemnitz
Formand 3F Post

Print Friendly, PDF & Email

Måske skulle du også læse...