TR-info – Næste skridt for Ny Produktionsmodel – ”Ny Servicemodel” og 4-dages blomst

PostNord Danmark har orienteret om en række ændringer i Ny Produktionsmodel, NPM, som er en række skridt i retning af de oprindelige planer samt en overgang til omdeling af basispost til hver modtager hver 4. hverdag – altså en 4-dages blomst.

Der vil blive kørt test på Teglholmen i København samt i Herning fra formentlig 6. maj. Planen er at der derefter sker udrulning til resten af landet. Der bliver altså intet ”big bang” som i januar 2018.

I perioden vil 3F deltage i en følgegruppe til projektet ligesom D96-gruppen vil være involveret i den tekniske gennemgang af ændringerne.

Tillidsrepræsentanter og LSU orienteres denne uge.

Strukturen i omdelingen vil blive, at der hver uge vil være eet af de 4 blade der bliver omdelt to gange, rullende. Arbejdstiden for den enkelte i DIS er altså fortsat med 5-dages uge og fuldtid som grundlag. Hensigten med 4-dages blomsten at give bedre tid til klargøring af posten. Vi har ingen planer om at ændre i arbejdstidsreglerne.

Netop klargøringen bliver formentlig den største ændring. Klargøringen samles så tæt som muligt på terminalerne og et mindre antal HUBer, for både pakker og breve. Samtidig reduceres antal HUBs og bildepoter, hvilket giver længere transporttider og flere ruter med ren udetid.

I det omfang der sker flytning af arbejdspladser, følges de aftaler, som 3F Post og Post Danmark indgik i oktober 2017 og som sikrer en række forhold vedrørende løn og ansættelsesvilkår samt principper for hvordan flytningen skal foregå. Præcis hvilke arbejdspladser der bliver berørt kender vi ikke, men i materialet til TR og LSU er der en indikation af hvordan landkortet kan se ud efter 2020.

Planer og konsekvenserne for medlemmerne vil blive drøftet under hele perioden på Regionsmøderne for tillidsrepræsentanterne.

Med venlig hilsen
Lars Chemnitz
Formand 3F Post

Print Friendly, PDF & Email

Måske skulle du også læse...