Landsbranchebestyrelsesmøde, mandag den 26. november 2018

Rørvig, mandag den 26. november 2018

 

Tilstede: Peter Madsen, Dorthe Weis, Michael Frid, Jan Gregersen, Jess Hansen, Gunvor Petersen, Lars Chemnitz, Kim Thomsen (gæst) og Morten Søndergaard (ref.)

Afbud: Jan Ringsted, Jesper Holm og Lisbeth Møller

 

Dagsorden

 1. Meddelelser
  1. Forlængelse af opsagte ansatte på særlige vilkår
  2. Lønforhandlinger
  3. Retningslinjer for elektronisk registrering
  4. Arbejdsforhold i pakkeproduktion
  5. Uddannelse – Opsagt hva’ nu!

 

 1. Aktuelle sager
  1. Overenskomst, protokollater og lokalaftaler
  2. Helbredssager
  3. Transportudvalget
  4. Arbejdsmiljørepræsentanternes valgperiode

 

 1. Interesseforeningen

 

 1. Årsmøde 2019

 

Ad 1

Forlængelse af opsagte ansatte på særlige vilkår

Den 9. november er der afholdt møde mellem PostNord (PN) og 3F på baggrund af virksomhedens revurdering af bemandingssituationen i første kvartal 2019. Emnet var en drøftelse af muligheden for at tilbyde opsagte ansatte på særlige vilkår forlængelse af deres ansættelse til 31. marts eller anullering af opsigelse.

Dette vil alene ske på frivillig basis. Efterfølgende har det vist sig, at 58 har takket ja til forlængelse af egen opsigelse og 13 opsigelser er annulleret.  Disse er jævnt fordelt over hele landet.

Herudover forventes 150-200 postarbejdere midlertidigt ansat eller forlænget i samme periode.

Bestyrelsen vurderer at der vil ske betydeligt færre opsigelser i 2019, og at virksomheden nærmer sig et niveau for ansatte, hvor den resterende nedgang i meget høj grad kan ske uden afskedigelser. 3F Post vil presse på for at fokus på afvikling erstattes af fokus på udvikling, herunder løs-ansættelse af postarbejdere bringes til et minimum og at arbejdsmiljøet (ikke mindst på pakkecentrene) bliver prioriteret.Udvikling og uddannelse som krav og tema for 2019 tages op på HSU, i Postbladet, på regionsmøder mv.

 

Lønforhandlinger

Bestyrelse følger udvikling i de igangværende lønforhandlinger fra sidelinjen. Flere tillidsrepræsentanter har gennem den sidste tid indgået nye aftaler.

.

Retningslinjer for elektronisk registrering

Virksomheden brug af elektronisk registrering via brug af vores smartphones mv. er steget gennem de sidste år, som følge af de stadigt flere muligheder for registrering.

Bestyrelsen finder det vigtigt, at de etiske spilleregler overholdes af virksomheden. Men det er også vigtigt at vores kollegaer er vidende om, at virksomheden muligheder for overvågning er steget markant.

Der har desværre været flere sager, hvor brugen af elektronisk registrering har resulteret i uheldige episoder med ubegrundet mistanke om uregelmæssigheder under udførelse af arbejdet.

 

Arbejdsforhold i pakkeproduktion

Bestyrelsen drøftede situationen på landets pakkecentre, særligt de mange arbejdsmiljøudfordringer der kendes på flere af centrene. Bestyrelsen finder det uacceptabelt, at forholdende f.eks. på pakketerminale i Køge er af en meget ringe standard. Støv- og kulde/varmeproblemer er særdeles udbredte og der ses ikke at PN bedre forholdene.

I øjeblikket forhandles der særskilt med PN om tjenestetilrettelæggelsen i både Brøndby Pakkecenter og Terminal Køge. Det går desværre meget langsomt med en positiv udvikling. Der er i skrivende stund mere end 100 midlertidigt ansatte i de to centre og det er et antal, bestyrelsen finder alt for højt.

Bestyrelsen besluttede at indkalde TR for pakkeproduktionen til samlet debat om arbejdsvilkårene i januar 2019.

 

Uddannelse – Opsagt hva’ nu!

I stil med 3F København arbejdes der i resten af landet med oprettelse af kurser for opsagte ansatte på særlige vilkår i provinsen. Dette arbejde ser ud til at bære frugt.

IKUF til ansatte på rådighedsløn. Dette kan lade ikke lade sig gøre.

Bestyrelsen tager dette til efterretning.

 

Ad 2

Overenskomst, protokollater og lokalaftaler

Lars Chemnitz gennemgik de nuværende protokollater og lokalaftaler samt den gældende overenskomst. Baggrunden er ønsket om en drøftelse af udviklingen af disse de næste år og udbredelse af kendskabet til indholdet.

Bestyrelse overvejer hvordan flere kan involveres i arbejdet fremadrettet.

 

Helbredssager

Der har været tvivl om, at medlemmer på særlige vilkår, der var under udredning i helbredsnævnet kunne ”overgå” til rådighedsløn. Dette er blevet afvist, med begrundelse om at hvis der foreligger en afgørelse samt en afsked pga helbredsbetinget utjenstdygtighed, er medlemmet ikke berettiget til rådighedsløn.

 

Transportudvalget

Lars Chemnitz og Jess Hansen gav en kort redegørelse om Danske Fragtmænd (DF), der henvendte sig til Folketingets Transportudvalg i august 2018, idet virksomheden opfatter PN virke som være konkurrencestridigt. I november måned havde virksomheden foretræde i udvalget hvor de gennemgik DF virke.

Efterfølgende er der kommet flere spørgsmål til udvalget fra medlemmer af Folketinget.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Forløbet understreger nødvendigheden af 3F Posts tættere og tættere samarbejder med 3F Transportgruppe.

 

Arbejdsmiljørepræsentanternes valgperiode

Partsudvalget har drøftet muligheden for at ændre valgperioden for AMT fra de nuværende 2 år til fremadrettet 4 år. Dette er besluttet og gælder fra næste valg. PN vil følge op med yderligere uddannelse af repræsentanterne og der vil ske en evaluering efter 2 år.

 

Ad 3

Budapest

I uge 48 blev der udskiftet senge, dyner, hovedpuder og sengelamper. Der er kommet nyt spisebord, spisebordsstole, sofaborde og standerlamper. Der er også kommet nye terrassemøbler.

Der bliver også skiftet en hel del Køkkenting.

 

Mallorca

Det er blevet besluttet, at lejligheden skal sælges med overtagelse pr. 1. maj 2019.

Grunden til denne (ærgerlige) beslutning er, at vi igennem årene har fået rigtig mange klager fra de andre beboere i ejendommen og at dette har tiltaget samtidig med, at vores brugere direkte bliver chikaneret og overvåget med video/billeder. Dette hverken kan eller vil vi stå inde for længere.

Alle sejl bliver nu sat ind på at finde en ny feriebolig på Mallorca, hvor vi er velkomne.

 

Amsterdam

Vi er i skrivende stund i gang med en større renovering af lejligheden i Amsterdam.

Hele lejligheden bliver malet, der bliver skiftet gulv i hele lejligheden, der kommer nye møbler, nyt køkken samt hårde hvidevarer bliver installeret og der bliver indkøbt vaskemaskine samt tørretumbler.

Lejligheden bliver færdig i uge 51.

Vi arbejder i øjeblikket på en løsning med, at der forefindes sengelinned og håndklæder i lejligheden til fri afbenyttelse, som vi har i flere andre ferieboliger.

 

Martofte

Der er netop etableret ny fliseterrasse ved huset.

 

Lejlighed i Sarajevo

3F Post, TJM Forsikring, er i øjeblikket under forhandling om køb af en lejlighed i Sarajevo, som er hovedstaden i Bosnien-Hercegovina. Når/hvis underskriften kommer på kontrakten, skal lejligheden have installeret nyt køkken og den skal selvfølgelig indrettes med nye møbler og andet udstyr.

 

Lejligheden i Berlin

Lars Chemnitz gennemgik det juridiske grundlag for sagen der pt. pågår i Berlin, Tyskland. En endelig dom forventes at ske i december i år.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

 

 

Ad 4

Lars Chemnitz foreslog at vi neddroslede underholdningen på Årsmødet i Kolding.

Bestyrelsen tog dette til efterretning.

Print Friendly, PDF & Email

Måske skulle du også læse...