Nye Corona-tiltag

Information til tillidsrepræsentanterne i 3F Post


PostNord Danmark har pr. 1. december indført skærpede tiltag for at modvirke Corona
smittespredning. Derudover har den lokale chef i MLM, PO og Transport, mulighed for at beslutte
supplerende tiltag med udgangspunkt i den lokale situation.


Det er vigtigt at understrege, at reglerne indføres for at opretholde sikre arbejdspladser, hvilket alle
medarbejdere har interesse i. Vi opfordrer kraftigt til at vi alle gør hvad der er muligt for at mindske
smittespredningen mest muligt.


Adgang til PostNords arbejdspladser

Ikke-ansattes adgang til PostNords arbejdspladser tillades, hvis det er afgørende for at opretholde
den daglige drift. I sådanne tilfælde skal der fremvises gyldigt Coronapas.


PostNord-ansattes besøg på interne arbejdspladser skal minimeres mest muligt. Kun absolut
nødvendige, driftsrelaterede besøg bør finde sted, og de besøgende opfordres til at bære mundbind.
Medarbejderne, som møder ind på ”deres egen” arbejdsplads pålægges ikke at bære mundbind,
medmindre det lokalt besluttes at indføre supplerende tiltag. Det samme gælder brug af Coronapas
og test på arbejdspladsen m.v. (mere om dette nedenfor).


De obligatoriske anbefalinger om brug af håndsprit etc., skal naturligvis fortsat følges, og
virksomheden opfordrer til at ikke-vaccinerede lader sig teste med jævne mellemrum, de steder krav
om Coronapas ikke indføres.


Lokale tiltag
Der kan lokalt besluttes yderligere tiltag, fx anvendelse af mundbind/visir, test på arbejdspladsen
eller fremvisning af Coronapas. Dette skal ske med baggrund den aktuelle lokale Coronasituation, og
kræver involvering af Samarbejds- og Arbejdsmiljøorganisation.
Indførsel af krav om fremvisning af Coronapas og pålæg om test kan først indføres, når den enkelte
ansatte skriftligt er informeret om det.


Test på arbejdspladsen
PostNord Danmark har meddelt, at de ønsker at benytte sig af test på arbejdspladsen. Virksomheden
har indkøbt et større antal antigen-test (lyntest/næsetest), så medarbejdere, som møder frem uden
gyldigt Coronapas (og dette er et krav), kan testes på arbejdspladsen. Testen skal foretages af en
”uddannet poder”, som får en kort introduktion.
På arbejdspladsen skal findes et egnet rum til testning. Arbejdsmiljøorganisationen involveres for at
finde den mest optimale løsning.
Medarbejdere kan afvise at lade sig teste af medarbejdere ansat i PostNord Danmark. I de situationer
anvises medarbejderen til en selvtest (spyttest), som udleveres ved fremmøde. Prøveresultat
fremvises i stedet for gyldigt Coronapas.


En test pålagt af arbejdsgiver skal så vidt overhovedet muligt gennemføres i den ansattes arbejdstid,
og arbejdsgiver skal dække alle relevante udgifter i forbindelse med test. Er det ikke muligt at
gennemføre testen i den normale arbejdstid, kan det i givent tilfælde udløse overarbejdsbetaling m.v.
efter gældende regler.


Corona-situationen udvikler sig nærmest fra time til time. Det er vigtigt at alle følger reglerne, så vi
kan gå trygge på arbejde.
Har du spørgsmål om Corona-reglerne, så tag fat i din tillidsrepræsentant, din
arbejdsmiljørepræsentant eller din leder.


*** Pas på jer selv derude! ***


Med venlig hilsen
Dzevad Ramic, Formand 3F Post

Print Friendly, PDF & Email

Måske skulle du også læse...