Peak

Information til tillidsrepræsentanterne i 3F Post

  1. september udpegede virksomheden de 8 uger der betragtes som peak det kommende år, det blev denne
    gang følgende uger:
    2021: uge 48, 49, 50, 51, 52 samt 2022: 1, 2, 16
    Ugerne er, bortset fra påskeugen, koncentreret om tiden før og efter juleaften.


Timebank
Peak-uger er jo også ensbetydende med, at det er de uger hvor timebanken kommer i spil. Timebanken er et
forsøg på at flytte arbejdstimer fra trafiksvage perioder til de uger hvor der er spidsbelastning.
Timebanken betyder at virksomheden i løbet af de 8 uger kan placere max 16 timer udover den egentlig
planlagte arbejdstid, de 16 timer kan placeres på max 10 arbejdsdage.
Både de 16 timer og 10 dage er et max, er det ene af kriterierne opbrugt, så er det slut med at virksomheden
kan planlægge med timebank timer.
Medarbejdere der ønsker det kan frivilligt acceptere flere dage end de 10.
De optjente timer skal senest være planlagt den 1. juni 2022 og afviklet med udgangen af september.
Timebank timerne skal være synlige i planlægningen.
Placeringen af timebanktimerne kan ved lokal aftale ændres, fx er det nogle steder aftalt at timebank-timer
afvikles over 2 lørdage a 8 timer. Sådanne aftaler skal dog i hvert enkelt tilfælde godkendes centralt, og kan
ikke overstige 45 timer pr uge.


Årsvederlag
På D96 området(distributionen) blev der i samme forbindelse et indført et årsvederlag på 2.200 kr. til alle
medarbejdere der har været ansat fra 1. januar til 30. november. Dog bliver vederlaget forhøjet til 4.800 kr. for de medarbejder der i normperioden fra 27. september til den 19. december planlægges med nul-fridage.
Vederlaget udbetales ultimo november, og for deltidsansatte udbetales det forholdsmæssigt.


Med venlig hilsen
Dzevad Ramic, Formand 3F Post

Print Friendly, PDF & Email

Måske skulle du også læse...