Sidste del af midlertidig arbejdstidsaftale er nu ophørt

Information til tillidsrepræsentanterne i 3F Post

01. september 2020

Den midlertidige arbejdstid aftale, som blev indgået for at håndtere Covid-19, ophørte i maj måned.
Tilbage var kun et enkelt tiltag: mulighed for under D96 at varsle afvikling af frihed i 4-ugers
planlægningen med et varsel på 72 timer efter lokalaftale 2.
Denne mulighed er nu ophørt, og afvikling af frihed sker igen efter de hidtil gældende regler i D96-aftalen.
Den midlertidige arbejdstidsaftale viste sit værd i en uoverskuelig periode, hvor ingen kendte
konsekvenserne for virksomheden og vore medlemmer. Først og fremmest sikrede aftalen at de medlemmer som blev sendt hjem, fik deres normale løn. Og den sikrede at virksomheden underaftalt e rammer kunne håndtere mængder og sygefravær på en måde, hvor det enkelte medlem ikke blev belastet i urimelig grad.
Der er sket fejldispositioner rundt omkring, men de blev hurtigt rettet efter tillidsrepræsentantens indsats. Også den samlede arbejdsmiljøorganisation fortjener ros.


Fejl i lønkørsel
En række medarbejdere er ved en fejl blevet trukket i løn, og andre medarbejdere har fået udbetalt
et ferietillæg, som de ikke skulle have. Fejlene skyldes ændringer i SAP i forbindelse med indførsel af
den nye ferielov.
De kolleger som er trukket i løn, og beløb er større end 500 kr. vil straks blive reguleret. PostNord
har oplyst at pengene vil være tilbageført senest i morgen onsdag.
Kolleger som fejlagtigt har fået udbetalt ferietillæg, eller er trukket for mindre end 500 kr., vil blive
reguleret ved næste løn kørsel.
Alle berørte medarbejdere er orienteret via e-boks/brev. Kopi af dette vedhæftede denne TR-info til
orientering.
Medarbejderne er meget velkomne til at kontakte HR Direkte på 3361 5900, såfremt de har spørgsmål.


Med venlig hilsen
Dzevad Ramic, Formand 3F Post

Print Friendly, PDF & Email

Måske skulle du også læse...