Referat Bestyrelsesmøde 8.-9. juni 2020

Bestyrelsesmøde 3F Post
8.-9. juni 2020
Rørvig Centret

Afbud: Morten Søndergaard og Jesper Holm

 1. Den aktuelle situation:
 2. Status afskedigelser​
 3. Tilretning lokalaftaler ift. OK20​
 4. Tr-struktur, status, ​
 5. Gennemgang af 5 års regel og 0-fridag.​
 6. Postbladet på gaden i nyt design​
 7. HSU, underudvalg etableret, AMR​
  1. Årsmøde 2020
  1. Feriekontoret status vedr. feriehusene  v/Lisbeth  
  1. Meddelelser
  1. Eventuelt
 1. den aktuelle situation

A:

Bestyrelsen har gennemgået den sidste bemandingstilpasning, der foreligger ingen uenigheder, branchen gjorde sit bedste for at informere og støtte de lokale TR. 5 års grænsen fra efterårets vækstforlig viste sin værdi. Fokus på at få sat gang i uddannelsen af de opsagte og hjælpe dem bedst muligt videre.

B:

Tilretning af lokalaftaler i forhold til ok 2020 er i fuld gang.

C:

TR-struktur afklaret senest 3 mdr. efter Split

Mødestruktur, FTR-rollen og 3F-afdelingers adgang til at føre sager fastholdt.

AMR-struktur der oprettes arbejdsmiljøudvalg i hvert af de 3 ”rør”

D:

Lavet undervisningsmateriale omkring 0-fridage mm. Til brug på alle vores grundkurser og branchekurser og møder

E.

Nyt design på postbladet er klar i juni bladet.

F:

Underudvalg under HSU etableret for de enheder MLM(Breve), PO(pakker) og RFO(Transport- Logistik), der er fra vores side udpeget en ansvarlig for hvert udvalg der referer til formanden for 3F Post.

 • årsmøde

Planlægningen til årsmødet fortsætter, der skal betales kontingent til 3F post fra den lokale arbejdsplads for at tillidsrepræsentanter kan deltage.

Nye rolls up med opdateret 3f post logo laves.

 • Feriekontoret

Lisbeth orienterede omkring Feriehusene og efterårsansøgningen.

 • Meddeleleser

Dzevad redegjorde kort for frikendelsen af PostNord Danmark i såvel Deloitte, Mckinsey og EU-kommissionens undersøgelser

Samtidig orienterede han om håndteringen af konfliktvarsler, og dialogen der har været med 3F transportgruppen samt de involverede lokalafdelinger.

Dzevad orienterede desuden om øvrige igangværende aktiviteter, og hvad han havde i støbeskeen for den kommende tid.

 • eventuelt

Der var en drøftelse omkring lønforhold i forbindelse med jobskifte.

Der blev gjort opmærksom på de store forskelle der var mellem øst og vest Danmark i forhold til godsbefordring. 3f Post følger udviklingen nøje og arbejder målrettet for at mest muligt køres af vores egne folk i hele landet.

Referent Torben Struck

Print Friendly, PDF & Email

Måske skulle du også læse...