Referat af Bestyrelsesmøde 14. december 2020

Tilstede:

Henning Nielsen, Lisbeth Møller, Jess Hansen, Kim Thomsen, Jan Gregersen, Gunvor Pedersen, Johnny Knudsen, Daniel Olsen, Dorthe Weis, Dzevad Ramic og Torben Struck (ref.)

Afbud: Jesper Holm

Dagsorden:

  1. Meddelelser
  2. Mødeaktiviteter 2021
  3. TR-struktur
  4. Feriehusene Status
  5. Eventuelt

Meddelelser

Der er lidt udfordringer med at tilgå den lukkede del af vores hjemmeside, der arbejdes på højtryk for at løse problemet.

Aftalt Corona møde om manglende ledelsesmæssig opfølgning på Corona retningslinjerne med Christian Nordling udsat til januar.

Vi har ikke krav på at få udleveret hverken ancinitets eller fødselsdagslister, men må sammenstykke det ud fra de ansættelsesbreve som vi skal have udleveret

Virksomheden kan i henhold til lokalaftale 14 stk. 6 ansætte timelønnede til 37 timer i ugen såfremt det ikke er til varig beskæftigelse men max 3 måneder.

Årsvederlag udbetalt med sidste lønudbetaling i alt 6.387.275 kr., 171 har fået det høje vederlag og 2572 det lave.

Dzevad gennemgik kort udviklingen omkring befordringspligten, PNDK har sagt ja til en midlertidig ordning for de kommende 8 måneder mod en betaling på 123 mio. kr.  Vi vil fortsat blande os i den politiske debat og påvirke et kommende udbud i den bedst mulige retning for vores kolleger.

Dzevad gennemgik kort de vigtigste aktuelle sager.

Status i PostNord Danmark ser fornuftig ud, kommer ud med et resultat tæt på 0. Vi er flere ansatte end sidste år på samme tid og der er en vækst i omsætning på 400 mio. kr. år til dato.

Virksomheden har et ambitiøst mål om at være fossilfri i 2030

  • Mødeaktivitet 2021

Der arbejdes på at flytte Regionsmøderne fra februar til marts pga. Corona restriktionerne.

  • TR struktur

Tr-lister er i samarbejde med kontaktpersoner opdateret.

Postbladet udkommer uge 16-25-42-50 i 2021

Der har været møde i uddannelsesudvalget. Enighed om at fokus skal flyttes fra opsagte til værende medarbejdere da antallet af opsagte heldigvis ikke er ret højt, hvilket også betyder at ”Opsagt hva nu” skal gentænkes.

Dzevad orienterede kort fra det seneste HSU.

Torben, Jess og Jan gjorde kort rede for de 3 underudvalg

  • Feriehusene Status

Der er gang i renovering af flere af de udenlandske lejligheder, for at udnytte Corona tiden. PT er der også flere afbud til de danske huse rundet Corona restriktioner. Fra og med sommerbookingen forventes det at lejerne har styr på deres afbestillingsforsikring.

  • Evt.


Dzevad takkede for samarbejdet i hans første år i formandsstolen, som på grund af Corona desværre ikke var blevet helt som han havde forestillet sig. Vi ser frem og håber på et bedre 2021, næste bestyrelsesmøde er den 25. og 26. januar.

Referent Torben Struck

Print Friendly, PDF & Email

Måske skulle du også læse...