Vækstaftalen opsagt

Information til tillidsrepræsentanterne i 3F Post

PostNord Danmark har valgt at opsige Rammer og vilkår for den fremtidige bemanding og distributionsopgave (Vækstaftalen), som blev indgået i november 2019. Medmindre parterne aftaler andet, ophører aftalen dermed ved udgangen af juni måned 2023.


Med ophør af aftalen bortfalder eller ændres en lang række bestemmelser om bl.a. arbejdskraftens sammensætning og aflønning, arbejdstids- og opsigelsesbestemmelser, opgørelse af arbejdstid og håndtering af peakperioder m.v.


PostNord Danmark angiver som begrundelse for opsigelsen at aftalens indhold ”ikke er tilstrækkeligt til at konsolidere virksomhedens position i de kommende år”, med den fortsat stigende intensitet i konkurrencen.


3F Post anerkender at forudsætningerne på distributionsmarkedet har ændret sig markant, siden aftalen blev indgået. Vi er derfor indstillet på at drøfte om aftalens indhold kan tilpasses på en måde, som er til gavn for både medarbejdere og virksomhed.


Vi anerkender derimod ikke, at den skarpe konkurrence skal imødegås ved at sænke medarbejdervilkår i PostNord til noget der er ringere end det som øvrige, overenskomstdækkede virksomheder i branchen tilbyder.


3F Post afsøger de muligheder der kan være for at ændre på aftalens indhold, så den i højere grad matcher virksomhedens behov, uden at det grundlæggende ændrer på vores krav: En velfungerende arbejdsplads, der tilbyder ordnede løn- og arbejdsvilkår til sine ansatte. Om dette er muligt, eller årtiers tradition for samarbejde om ordnede forhold skal erstattes af noget andet, må den kommende tid vise.


Forhandlingsudvalget i 3F Post er indkaldt og vil drøfte situationen. Medlemmerne vil blive holdt orienteret via tillidsrepræsentanten og 3F afdelingen. Opsigelsen af aftalen vil betyde ændrede vilkår for det enkelte 3F medlem, det er uundgåeligt.


3F Post giver håndslag på at kæmpe for de bedst mulige vilkår for alle medarbejdere. Posten skal fortsat være en attraktiv arbejdsplads, også i 2023 og årene frem. Med ønsket om et godt nyt år til alle 3F medlemmer og familie.


Mange hilsner
Dzevad Ramic, Formand 3F Post

Print Friendly, PDF & Email

Måske skulle du også læse...