Ændringer i drift og produktion

Information til tillidsrepræsentanterne i 3F Post:

Som bekendt har de seneste uger været præget af markante beslutninger fra virksomhedens side om driftsafviklingen. Der har været tale om rene ledelsesbeslutninger, som hver arbejdsplads er blevet orienteret om fra den lokale ledelse. Baggrunden er det fortsat accelererende brevfald og et dårligt halvårsregnskab.

Mange tillidsrepræsentanter har efterspurgt svar på hvad planen er nu – men har ikke kunnet få det. Det har 3F Post heller ikke, de gange vi har talt med ledelsen. Vi har senest været i dialog med virksomheden i går tirsdag d. 6. september.

Det mest præcise der kan siges efter mødet er, at virksomheden efter sommeren har konstateret, at den ikke kan fortsætte med det drift-setup, der kører nu. Ledelsen er derfor i gang med at vurdere andre produktionsmodeller. Det arbejde er ikke slut, og vi kan fra 3F Post ikke vide eller informere om yderligere, da det ganske enkelt ikke er afklaret, hvordan der skal produceres fremover.

Dog ligger det fast at

  • hovedparten af de lokale aftaler om 4 dages uge med 9 ¼ time pr dag i Distribution er opsagt
  • omlægning til ”2*X/Y” er i fuld gang, både i omdelingen, på centrene og ift transporterne
  • fredag ikke længere er ”store fredag” men en almindelig dag med X/Y torsdag-fredag

Hvordan mandagen og lørdagen håndteres er ikke besluttet.

Vi går til drøftelser med ledelsen og informerer igen, så snart det er muligt. Det er helt nødvendigt at komme til afklaring, så de lokale forhandlinger om tjenester mv kan komme i gang. Virksomheden er fuldt klar over dette og har til hensigt at gøre beslutningerne klar hurtigt. Vi forventer det sker i september.

De lokale ledelser har allerede orienteret om, at der må forventes afskedigelser i efteråret, formentlig i større omfang end sidste år. Vi har ingen muligheder for at vurdere hvor mange der bliver tale om. Landsbranchen vil sikre at aftalen om uddannelse til nyt job udenfor Post Danmark fra Rørvigforliget december 2015 vil blive anvendt maksimalt.

Brancheklubben arbejder på, at vi får alle de elementer, hvor vi som tillidsrepræsentanter mener driften er ufornuftig eller ikke god nok, bragt med ind på bordet. Det er vores krav, at produktionsmodellen skal gøres mere enkel og mindre sårbar, og vi kræver, at det fortsat skal være med fuldtidsarbejde på egen overenskomst som grundlag. Metodefriheden lokalt skal fastholdes. Tillidsrepræsentanterne må meget gerne via fællestillidsrepræsentanterne bidrage til at bringe de områder frem, som gør driften unødvendig besværlig og utilfredsstillende for kollegerne.

Lars Chemnitz
Formand 3F Post

Print Friendly, PDF & Email

Måske skulle du også læse...