Ny produktionsuge. Opsigelser pr. 1. oktober

Information til tillidsrepræsentanterne i 3F Post

PostNord Danmark har nu præsenteret de foreløbige ændringer i produktionsmodellen. Der er ikke store forandringer fra beskrivelsen i TR-info af 7. september 2016, dog ændret omdeling af ugeaviser få betydning for lørdagene. Der er ikke truffet beslutning om andre ændringer af produktionen lørdag, og heller ikke om ændring af produkter.

Ændringerne vil have betydning for driftsafviklingen indenfor både transport, centerproduktion og distribution. De konkrete ændringer forventes kendt eller under behandling lokalt allerede. Forhandlinger om arbejdstid og tjenester må ske på det grundlag, der kendes nu.

Opsigelser

Sammen med trafiktallene for 2016 og forventningerne til 2017 betyder dette, at PostNord Danmark har givet meddelelse til de regionale arbejdsmarkedsråd om opsigelse af samlet 450 kolleger på landsplan pr. 1. oktober. Meddelelse om antal fordelt pr. enhed (område) vil blive givet i dag d. 21. september. Tillidsrepræsentanterne vil blive involveret lokalt. Herudover sker der afskedigelser i virksomheden udenfor Produktion (administration, service mv).

Opsigelserne har været drøftet mellem 3F Post og PostNord Danmark i går, og bliver forelagt Hovedsamarbejdsudvalget i dag.

  • Proces og kriterier følger overenskomsten og de aftaler, der eksisterer lokalt
  • Alle opsagte, der ønsker det, tilbydes en anden og mere fremadrettet samtale, der ligger efter afskedigelsen. 3F Post anbefaler at denne 2. samtale gennemføres.
  • 3F Post har bedt PostNord Danmark om at medvirke til, at ambitionsniveauet i forhold til at sikre kollegerne mulighed for nyt job udenfor PostNord Danmark sættes meget højt. Der er foreløbigt enighed om, at alle tilbydes indledende/afklarende 3 dages kursus allerede i oktober, således at målrettet uddannelse og jobsøgning kan komme i gang løbende og hurtigst muligt, helst i oktober.

Mulighederne for uddannelse af opsagte kolleger blev kraftigt forbedret med Rørvigforliget fra december 2015. Vi vender tilbage med meget mere om dette.
Der vil i efteråret blive åbnet for ansøgning om frivillig fratræden i 2017 (ud over de 450 opsigelser).

Geoteam, fuldtid og yderligere ændringer i produktionsmodellen

Alle aftaler om geografiske team og nedbrydning af skel mellem tjenestegrene er fastholdt. De er grundlaget for at sikre fuldtidsarbejde og en effektiv drift. Det er 3F Posts forventning, at der vil komme yderligere nedskæringer og ændringer i produktionsmodellen, måske med konsekvenser allerede i år.

Lars Chemnitz
Formand 3F Post

Print Friendly, PDF & Email

Måske skulle du også læse...