Friteam fortsætter, men bonus sættes i bero

Information til tillidsrepræsentanterne i 3F Post

Som meddelt i TR-info d. 7. september er Post Danmark i gang med at vurdere hvordan produktionsmodellen skal se ud fremover.

I den forbindelse har parterne drøftet vilkårene for friteam.

For 3F Post har det været afgørende at fastholde den lokale metodefrihed, og fastholde at planlægningsrammen tager udgangspunkt i det faktiske forbrug.

Dette er Post Danmark enig i.

På grund af den økonomiske situation og de mange forandringer der forventes i den kommende tid, suspenderes bonus-ordningen i formentlig 6 måneder. Bonus var fra starten Post Danmarks ide, og vi har på denne baggrund været enige i dette.

Rammerne omkring friteam er altså uforandrede, det eneste nye er bortfald af bonusordningen i en periode.
Post Danmark udfærdiger et brev til chefer og tillidsrepræsentanter samt et opslag til opslagstavlen, som er drøftet og afklaret med 3F Post. Brevet og informationen sendes ud i dag d. 15. september 2016.

3F Post har ingen yderligere viden om den ”nye produktionsuge”, men vi informerer igen så snart vi ved mere.

Lars Chemnitz
Formand 3F Post

Print Friendly, PDF & Email

Måske skulle du også læse...