Lørdag lukkes som omdelingsdag fra nytår

Information til tillidsrepræsentanterne i 3F Post

Lørdag lukkes som omdelingsdag fra nytår.
Ingen omdeling Nytårsaftensdag 2016.

PostNord Danmark har i går eftermiddags uden anden varsel meddelt, at virksomheden har truffet beslutning om at Q-brevet, pakker og dagblade ikke vil blive leveret til modtagers adresse om lørdagen fra 1. januar 2017. Der vil fortsat blive kørt pakker ud til afhentning på posthuse og i pakkebokse, ca. 1500 steder. Det formelle grundlag for 5 omdelingsdage er postforliget fra maj 2016.

3F Post modtog meddelelsen i går efter beslutningen var haste-kommunikeret ud til alle enheder. Formentlig er meddelelsen kendt på alle arbejdspladser allerede nu.

Det er stærkt utilfredsstillende, at vi ikke har haft mulighed for at drøfte konsekvenser for arbejdstilrettelæggelsen inden beslutningen blev truffet.

Vi kan derfor intet yderligere meddele for hverken distribution, centerproduktion eller transport; ud over den åbenlyse konsekvens for tjenestetilrettelæggelsen i distribution.

3F Post skal hermed opfordre alle tillidsrepræsentanter til at starte drøftelser med de lokale chefer om konsekvenserne af beslutningen, ligesom de drøftelser, der allerede foregår i som konsekvens af bortfald af Store Fredag – og som en del steder er foreløbigt gennemført – bør tage højde for ændringen pr 1. januar allerede nu.

Virksomheden har desuden besluttet at der ikke bringes post ud lørdag d. 31. december 2016. Der er også i går sendt brev til enhederne, som beskriver de overenskomstmæssige betingelser ved afvikling af dagene 24.12 og 31.12, som i år altså begge er uden omdeling.

Lars Chemnitz
Formand 3F Post

Print Friendly, PDF & Email

Måske skulle du også læse...