Bestyrelsesmøde 14/8-2017

Mandag den 14. august 2017

Forbundet, Kampmannsgade 4.

 

Tilstede:

Jan Gregersen, Lisbeth Møller, Michael Frid, Hans Kjærgaard, Jan Ringsted, Jess Hansen, Finn Schebye, Gunvor Petersen, Peter Madsen, Lars Chemnitz og Morten Søndergaard (ref.)

Afbud: Jesper Holm

 

Dagsorden

 1. Godkendelse af referat af 19. juni 2017
 2. Årsmøde Kolding
  1. Antal deltagere
  2. Beretning
  3. Program Årsmødet
 3. Feriehuse
  1. Status
 4. Eventuelt

 

Ad 1

Referat af 19. juni 2017 blev godkendt uden ændringer.

 

Ad 2

a) Antallet af deltagere blev debatteret idet det forventede antal deltagere vil fortsætte med at falde over de næste år som følge af PostNords fortsatte centraliseringsproces. Det bør overvejes om Årsmødet fortsat skal afholdes i Kolding eller om anden lokation vil være mere passende som følge af det lavere antal deltagere. I år forventes ca. 240 deltagere.

b) Den endelige skriftlige beretning blev godkendt uden yderligere tilføjelser.

c) Lars Chemnitz gennemgik forslag til program for Årsmødet og blev godkendt uden ændringer. Bestyrelsen mødes dagen før Årsmødet og drøfter den mundtlige beretning.

Lars Chemnitz gennemgik derudover en række aktuelle forhold i drøftelserne med Post Danmark, såvel i enkeltstående sager til fagretlig behandling og de udsatte drøftelser om Protokollat m.v. om IPM, som Post Danmark har opsagt.

Det er for tiden vanskeligt at finde løsninger. Hertil kommer at mange tillidsrepræsentanter melder om manglende involvering i forbindelse med Ny Produktionsmodel. Situationen er bekymrende.

Forhandlingsudvalget vil tage dette op som en del af IPM-forhandlingerne i 2. halvdel af august, og situationen vil blive sat til diskussion på årsmødet.

 

Ad 3

Lisbeth Møller afgav status om feriehusene, både i ind- og udland.

Statussen blev taget til efterretning.

 

Ad 4

Intet til punktet

Print Friendly, PDF & Email

Måske skulle du også læse...