Ferieplanlægning i juleperioden 2021


I det følgende får du en oversigt over julens fridage, samt de regler der er gældende med hensyn til helligdagene, samt muligheden for at få afviklet restferien.

Betalt fridag Fredag den 24. december

Månedslønnede (SV, Parb) Ja

Arb.leder/Specialist ja

Der har været spørgsmål om, hvad der er gældende for postarbejdere og 3F overenskomstansatte på særlige vilkår, når den 24. december falder på en turnusfridag, hvor medarbejderen ikke altid har fri. Spørgsmålet opstår, fordi det i det udsendte spørgsmål/svar papir efter ”Vækstaftalen” i 2019 fremgik, at der så skulle gives en anden fridag, selvom medarbejderen havde fri den 24. december. Det er virksomhedens og 3F opfattelse, at den fortolkning er fejlagtig.

Det er aftalt at dagen registreres som
tjenestefri med løn, og dagen indgår derfor i arbejdstidsopgørelsen med det planlagte timetal.


Det kan dog ikke udelukkes, at der er en forventning hos nogle medarbejdere om en ret til en anden fridag. Derfor er det besluttet undtagelsesvis i år at give en anden fridag i december måned til de få medarbejdere, der er planlagt med en turnusfridag den 24. december og som ikke altid har fri på en fredag i den normale planlægning.


Betalt fridag Fredag den 31. december

Månedslønnede (SV, Parb) Nej

Arb.leder/Specialist Nej

For medarbejdere under 3F overenskomsterne er den 31. december ikke en fridag.Derfor skal der varsles afvikling af anden frihed:
• Feriedag (varsles senest den 30. november 2020)
• Særlige feriedag (kræver aftale med medarbejderen om afvikling)
• Tilgodehavende frihed og 14-6 frihed (varsles 72 timer før sidste tjenestes start inden 31. december eller – for D96-medarbejdere, varsles i 4-ugers planlægningen).


Timelønnede postarbejdere har ikke betalt fridag. For timelønnede medarbejdere opfordres generelt til, at der tilbydes arbejde på andet tidspunkt i lønperioden for udfyldelse af deres beskæftigelsesgrad.


Arbejde på helligdage i julen
Hvis der er medarbejdere der skal på arbejde den 25. og 26. december, samt 1. januar varsles deres fridage via Fridagsliste senest den 26. november.


Med venlig hilsen
Dzevad Ramic, Formand 3F Post

Print Friendly, PDF & Email

Måske skulle du også læse...