Konsolidering af pakkeomdeling i landområder

16 november 2022

PostNord Danmark ønsker at overføre opgaven med omdeling af pakker i en række landområder fra
Parcel Operation (PO) til Mail and Last Mile (MLM). PO ”ejer” fortsat opgaven, men betaler MLM for
at udføre opgaven.
Ovenstående princip er ikke nyt, men udvides altså i betydelig grad. I alt flyttes omdeling af mere end
fem mio. pakker til ca. 430.000 husstande til MLM.
Forud for beslutningen er gennemført et pilotforsøg i Lolland-Falster området, og udkommet af
forsøget har vist at der er betydelige synergieffekter ved at MLM distribuerer pakkerne sammen med
de øvrige produkter.
Der skal i fase 1 overføres opgaver svarende til ca. 160 rene pakkeruter frem mod 1. april 2023.
Overførsel sker i step, startende i januar måned.
En række medarbejdere fra PO vil kunne følge med opgaverne til MLM, men egentlige afskedigelser
kan ikke undgås. PostNord Danmark forventer at ca. 50 medarbejdere vil komme i overtal med
baggrund i ændringerne.
Udpegning af berørte medarbejdere tager udgangspunkt i kendte og aftalte principper. ”50%-reglen”
samt vækstaftalens 5-års regel er gældende. Der henvises til vedlagte referat af 11. november 2022,
hvis tekst er gældende.
PO skal i muligt omfang søge at genbeskæftige berørte medarbejdere, som ikke flytter med opgaven
til MLM.


Overflytning af medarbejdere
PO og MLM vurderer i fællesskab, hvor mange medarbejdere der skal overføres med opgaven.
Vurderingen drøftes herefter med tillidsrepræsentanten for MLM (den modtagende enhed)
Varsling af overflytning skal ske med løbende måned+1 måned. Ændringer som finder sted i januar,
kan dog varsles med 30 dages varsel.
Postarbejdere er forpligtet til at lade sig forflytte, hvis flytningen til MLM-adressen ikke medfører en
væsentlig ændring i ansættelsesforholdet. Det er fx (men ikke kun) gældende for de situationer, hvor
MLM- og PO-arbejdspladsen ligger på samme adresse.
Kan ændringen derimod betragtes som en væsentlig ændring i ansættelsesforholdet, kan
medarbejderen forlange sig afskediget med gældende varsel.
For ansatte på særlige vilkår gælder 40 km-grænsen.
3F har i drøftelserne med virksomheden lagt vægt på vigtigheden af at der skabes en åben proces,
som er gennemskuelig for medarbejderne og ikke mindst involverer de lokale tillidsrepræsentanter.
Medarbejdere som overflyttes, kan ikke garanteres præcist samme rute/geografi som den
nuværende. Den lokale ledelse skal dog tilstræbe en fortsat tilknytning til samme geografiske
område.
Skulle der i MLM opstå behov for reduktioner, fx grundet mængdefald, omlægninger eller andet, vil
de overflyttede medarbejdere ikke være omfattet af disse i en periode svarende til deres individuelle
opsigelsesvarsel.
De lokale samarbejdsudvalg er informeret om bl.a. tidsplan for de flytninger, som skal ske i
lokalområdet. Yderligere information vil tilgå lokalt fra leder/tillidsrepræsentant, ligesom støtte og
vejledning kan hentes i din lokale 3F-afdeling.

Med venlig hilsen
Dzevad Ramic, Formand 3F Post

Print Friendly, PDF & Email

Måske skulle du også læse...