Høringssvar vedr. ændring af momsloven

Moms på magasiner kan koste mange arbejdspladser i Posten. Høringssvar fra 3F Post

Høringssvar vedr. udkast til “Forslag til Lov om ændring af momsloven (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU” (Skatteministeriets j.nr. 14-3930511).

Landsbrancheklubben 3F-Post er et brancheudvalg for de ca. 10.000 postansatte der er organiseret i 3F, fordelt på 71 forskellige afdelinger rundt omkring i landet.

Postbranchen over hele verdenen befinder sig i en meget presset situation pga. udviklingen i de digitale medier og tilsvarende nedgang for de trykte medier. Moms på dansksprogede magasiner vil utvivlsomt accelerere denne udvikling og føre til, at der sendes færre magasiner, dels som følge af at abonnenterne opsiger deres abonnement eller overgår til elektroniske medier, dels pga. af der vil være forlag/magasiner som må lukke.

Dette vil medføre, at der vil være færre forsendelser, som postbudene skal omdele. Hertil kommer, at vi som faglig organisation har en reel bekymring om, at udgiverne, som i dag i stor udstrækning benytter Post Danmark A/S som distributør, vil overgå til at anvende distributionsfirmaer med uorganiseret arbejdskraft. Foreløbige beregninger viser, at indførelsen af moms på dansksprogede magasiner kan medføre tab på op imod 100 organiserede arbejdspladser for de danske postbude.

På denne baggrund skal 3F-Post henstille, at lovforslaget ikke fremsættes.

Venlig hilsen
Lars Chemnitz
Formand for 3F-Post

Høringssvar vedr ændring af momsloven

Print Friendly, PDF & Email
Claus Kastbjerg Hertz

Claus Kastbjerg Hertz

Faglig sekretær i 3F København. Layouter Postbladet og er webmaster på 3fpost.dk

Måske skulle du også læse...