Der er nok at kæmpe for

1. maj udtalelse fra formand for 3F Post, Dzevad Ramic

Vi forstår alle betydningen af trygge arbejdsvilkår. At gode arbejdsforhold i faste jobs ikke kommer af sig selv, men er noget der skal kæmpes for hver dag. COVID-19-pandemien skærer ud i pap for os, at fodfæstet og trygheden kan mistes på et splitsekund.

Den aggressive virus har berørt alle i samfundet. Alle har vi fået en markant forandret hverdag, hvad enten det gælder eleven hvis skole er lukket, medarbejderen der er hjemsendt fra sit arbejde eller den, hvis virksomhed er gået konkurs. Beboere, patienter og personale på landets plejehjem og hospitaler har i særlig grad oplevet konsekvenserne. Frygt og usikkerhed, sygdom og død.

Andre, fx postbudene, kassemedarbejderne og andre med stor kundekontakt, har kunnet fortsætte deres arbejde under skrappe restriktioner, så smitten ikke spredes. Også her er dagligdagen præget af usikkerhed. Er jeg sikker i mit job, risikerer jeg at blive smittet eller smitte kunder eller familien.

Den voksende gruppe af løsarbejdere i usikre, kortvarige job til lav betaling er et stigende problem. I krisetider som disse, oplever de konsekvensen af arbejdsforhold uden garanti for beskæftigelse. Med kort eller intet varsel står de uden job og mulighed for forsørgelse.

Working Poor, det at det er nødvendigt at have flere jobs for at kunne forsørge sig, viser sit grimme ansigt også i Danmark.

I alle de ovennævnte arbejdssituationer er der ting der skal rettes op på, forbedringer der skal kæmpes for. Verden er endnu langt fra perfekt.

3F Post arbejder vedholdende på at sikre vores medlemmer en ordentlig arbejdsdag. Når det lykkes, skyldes det ikke mindst medlemmerne selv. Sammenholdet mellem kolleger er en ressource, der spiller en afgørende rolle i at man trives på arbejdet.

3F Post vil altid prioritere sikre ansættelsesformer, retten til fuldtid og vores medlemmers sikkerhed.

Der er nok at kæmpe for. Det kæmper VI for. Sammen skaber vi det samfund, der er værd at leve i.

Jeg ønsker jer alle en glædelig 1. maj.

Dzevad Ramic

Formand, 3F Post

Print Friendly, PDF & Email

Måske skulle du også læse...