Referat bestyrelsesmøde den 22.4 2020

Bestyrelsesmøde 3F Post
22. april 2020
Microsoft teams

Afbud: Morten Søndergaard, Gunvor B. Petersen, Dorte Weis

Aktuelle situation COVID19;

Dzevad orienterede om udfordringerne og orienterede om en tæt dialog med virksomheden.

Pakkerne stiger voldsomt til hjemmelevering, mens brevene fortsat falder

Midlertidige aftaler;

Vi har kolleger der er sendt hjem med fuld løn og de første er kaldt tilbage igen, ellers kører tingene stille og roligt, udsættelsen af Sygesamtaler mm er forlænget til 10. maj 2020.

Vækstaftalen;

Der arbejdes fortsat på at finde digitale løsninger på forskellige dele af vækstforliget. Det betyder at normopgørelserne også i denne normperiode vil blive opgjort efter de gamle aftaler.

Regionsmøder i juni;

Grundet Corona aflyses de planlagte regionsmøder i 2. kvartal.

OK 2020 3F Post – stemmeresultat;

Bestyrelse gennemgik afstemningsresultat i forholdt til OK 2020, fin stemmeprocent og flot opbakning til aftalerne.

Facebook 3F Post;

Grundet mæglende mulighed for afholdelse TR- og medlemsmøder er det besluttet at intensivere brug af Facebook.

Eventuelt;

UNI World konference er aflyst og flyttet til 2021. Skriftlig status er udarbejdet og sendt til UNI i forholdt til Corona tiltag i Danmark, her under brug af trepartsaftale, aftale mellem arbejdsmarked parter og regering. Brev fremsendes til bestyrelsen.

Bestyrelse blev orienteret om igangværende sager.

Dzevad og Jess har været på besøg i Jyderup med henblik på en artikel i postbladet, og at se hvordan Corona forholdsreglerne blev brugt.

Referent

Torben Struck

Print Friendly, PDF & Email

Måske skulle du også læse...