Urafstemning – brug din mulighed for indflydelse

Information til tillidsrepræsentanterne i 3F Post 27. marts 2020

Overenskomstfornyelsen er nået til fasen, hvor du som medlem af Danmarks Stærkeste Fagforening får mulighed for at tage stilling til de opnåede resultater. Stemmevejledning og materiale om overenskomstens indhold er på vej til alle medlemmer.

For os i Posten er resultatet en omfattende pakke med forbedringer på mange områder, uanset om du er postarbejder, ansat på særlige vilkår eller arbejdsleder/specialist.

Fælles for alle grupper er en forhøjelse af Fritvalgs Lønkonto med 3% i løbet af overenskomstperioden. For postarbejdere er der brugt ekstra midler, så gruppen bringes på niveau med øvrige ansatte i industrien – et længe næret ønske er dermed opfyldt. Dertil kommer lønstigninger på basislønnen, forhøjelse af betaling for nat- og weekendarbejde, ret til fri på barnets anden sygedag, forbedret forældreorlov og meget andet. Læs mere i pjecen, du modtager med afstemningsvejledningen.

Arbejdsledere og Specialister m.fl. opnår ret til betalt frihed 24. december – en ret som postarbejdere og ansatte på særlige vilkår fik i forbindelse med indgåelsen af Vækstforliget, som i øvrigt også indeholder økonomiske forbedringer i form af årsvederlag på 2.200/4.800 kr. pr. år for medarbejdere i distribution. (Vækstforliget er ikke en del af det du skal stemme om, red.)

I forbindelse med overenskomsten er desuden indgået lokalaftale, som sikrer at tillidsrepræsentanten og 3F har krav på oplysninger om evt. underleverandører og vikarbureauer, som udfører arbejde for virksomheden. Et vigtigt værktøj til at fastholde at vores arbejde udføres under ordnede forhold.

En samlet bestyrelse for 3F Post anbefaler resultatet.

Har du spørgsmål til indholdet i pjecen du modtager, eller har brug for hjælp til at stemme, kontakt da din tillidsrepræsentant eller din 3F-afdeling.

BRUG DIN RET TIL AT STEMME – STEM JA!

Med venlig hilsen

Dzevad Ramic, Formand 3F Post

Print Friendly, PDF & Email

Måske skulle du også læse...