Landsbranchebestyrelsesmøde, mandag den 13. august 2018

Tilstede: Lars, Michael, Lisbeth, Peter, Jan G., Jan R., Finn og Morten (ref.)

Afbud: Jesper, Dorte, Hans, Jess og Gunvor

 

Dagsorden:

  1. Gennemgang af udkast til bestyrelsens skriftlige beretning
  2. Planlægning af Årsmøde i Kolding
  3. Årsplan 2019
  4. Meddelelser
  5. Eventuelt

 

Ad 1

Lars har udsendt udkastet til den skriftlige beretning til fælles drøftelse. Beretning blev godkendt med mindre ændringer.

 

Ad 2

Årsmødets indhold og praktiske forhold blev gennemgået af Lars. Der er mindre ændringer grundet vores mindre størrelse grundet antallet af tillidsrepræsentanter i virksomheden.

Bestyrelsen tog dette til efterretning.

 

Ad 3

Årsplan 2019 godkendt.

 

Ad 4

Lars gennemgik diverse meddelelser herunder følgende:

  • TKJ skal spredesortere et tocifret tusind antal pakker, til Sydsverige
  • PostNord har fået ny formand for bestyrelsen, der fremadrettet vil bestå af et formandskab mellem to personer.

 

Ad 5

Peter meddelte, at der er lavet et fælles initiativ blandt tillidsrepræsentanter om forhandling af postarbejdernes lønaftaler. Der er indkaldt til møde i 3F Fredericia den 29. august, hvor alle interesserede er velkomne.

 

Print Friendly, PDF & Email

Måske skulle du også læse...