Referat bestyrelsesmøde 19. februar 2020

Bestyrelsesmøde 3F Post
19. februar 2020
Rørvigcentret

Afbud: Morten Søndergaard

Dagsorden

 1. Generationsskifte samtaler
 2. Fokus 2020 på LBK’s aktive rolle i lokalklubbens arbejde.
 3. Højne organisationsgraden, arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladserne
 4. Postbladet- ændre layout/ udseende
 5. Evaluering til sommer
 6. Opdeling Brev & Pakker
 7. Placering af medarbejdere
 8. TR & AMR struktur
 9. Politisk situation
 10. LBK-aktiviteter og møder med flere politiske partier
 11. OK 2020
 12. Opstart ok 2020 d. 28. februar 2020
 13. IO-forlig
 14. Fritvalgskonto
 15. Barsel
 16. Ferie
 17. godkendelse af regnskab LBK 2019
 18. Vækstaftalen fra november 2019- Rammer og vilkår for den fremtidige bemanding og distributionsopgave
 19. Status pilot akkordmodel
 20. orientering om faglige sager
 21. Møde for FTR 24.-25. marts
 22. ny feriebolig Sarajevo
 23. Evt.
 24. Underholdning til årsmøde 2020
 1.  

 Fokus på klubarbejde vil være en vigtig del af det fremtidige arbejde i 2020. Lbk understøtter det lokale klubarbejde i samarbejde med 3F afdelingerne.

 Postbladet vil blive justeret til i layout og indhold

2.

 Placering af medarbejdere i parcel og MLM er ved at falde på plads, vi opfordrer til fortsat dialog og involvering

3. Travl tid med masser af møder med de politiske partier og transportministeren.

Det er svære drøftelser. 3F Post fortsætter det aktive arbejde for fortsat at oplyse politikerne

4. Og 5. Protokolaterne gennemgået, der er 3 betydende emner som vi skal have gået grundigt igennem inden forhandlingerne starter, ferie, barsel og fritvalgskonto.

6. Regnskab og protokol godkendt og underskrevet. Vi kigger i samarbejde med Arbejdernes Landsbank på om vores investeringsprofil er den rigtige. Dzevad og Jesper får bemyndigelsen til at lave en ny aftale.

7. Der vil være fokus på klubarbejde i 2020. LBK kommer rigtig gerne ud på arbejdspladserne og til klubberne og understøtter klubberne med viden og praktisk erfaring

Forsøg med akkorden køres pt i Ålborg

8. Dzevad orienterede om aktuelle faglige sager.

9. Dagsorden gennemgået, etiske regler/pauser kommer på som et punkt.

10.  Efter lidt udfordringer i Bosnien er der nu styr over det.

11. Dzevad fik input til underholdning

Evaluering tryghedsvalget:

Hvis vi har en kandidat vi bakker op om, skal vi have noget materiale klar i god tid inden valget.

Afklaring af 0-fridage, forhåbentlig klar til næste møde

Referent Torben Struck

Print Friendly, PDF & Email

Måske skulle du også læse...