Udtalelse til Koncernledelsen i PostNord

250 delegerede, samlet til årsmøde i 3F Post den 17.-18. september, udtaler:

Siden konsekvenserne af brevfaldet for alvor viste sig i 2010, er omstillingen af virksomheden sket under et ”Håndslag” mellem virksomheden og personalet. Et ”Håndslag” der betød, at personalet accepterede den nødvendige reduktion og forpligtigede sig til at levere den nødvendige fleksibilitet mens virksomheden undlod at gribe til outsourcing og at angribe overenskomstforholdene.

Den tryghed der ligger i ”Håndslaget” har skabt basis for nødvendige ændringer af produktionen, store nedskæringer i personalet og skabt den nødvendige fleksibilitet:

  • Store Fredag
  • Lukning/flytning af arbejdspladser
  • Løsning af nye opgaver.
  • IPM principper
  • Personaleforhold i forbindelse med IPM
  • Fastholdelse af fuldtidsstillinger
  • Friteams.

Nu går virksomheden et gear op: Ændringer i infrastruktur og opgavevaretagelse; Personalereduktioner i kombination med drifts set-ups, der yderligere udfordrer muligheden for fuldtidsstillinger. Disse dybe forandringer lykkes ikke uden den tryghed, der ligger i et fælles ejerskab til ”Håndslaget”.

Vi har fornemmet et vigende engagement fra koncernledelsens side til at påtage sig en aktiv og forpligtende rolle i forhold til ”Håndslaget”. Forsamlingens krav er, at koncern-ledelsen aktivt melder ud, at den nødvendige omstilling også fremadrettet kommer til at ske under ”Håndslagets” rammer.

”Håndslaget” fungerer kun som trygheds-skabende paraply over forandringernes nødvendighed, hvis begge parter fuldtonet signalerer og forpligtiger sig til at leve op til dets intentioner.

Således vedtaget på 3F-Post årsmøde 17-18. september 2015

Print Friendly, PDF & Email

Måske skulle du også læse...