TR-Info: Ny Ferielov

Information til tillidsrepræsentanterne i 3F Post 3. oktober 2019

PostNord Danmark har d. 5. september 2019 udsendt brev med praktiske informationer om ferieoptjening og ferievalg. Brevet vedlægges denne TR-info.

Den nye ferielov medfører mange spørgsmål, fordi der skiftes til samtidighedsferie og etableres en overgangsordning.

De vigtigste oplysninger om ferieloven er følgende: • Den nye ferielov er skabt for at nyansatte ikke skal vente med betalt ferie til det efterfølgende år • Ingen mister noget – de der forlader arbejdsmarkedet vil i stedet for feriepenge året efter deres fratræden få udbetalt indfrosne midler fra overgangsordningen med forrentning. • Det er overgangsordningen der giver de mange spørgsmål – efter overgangsordningen, vil den nye ferielov opleves og kunne anvendes præcis som den nuværende ferielov – både hvad angår valg, varsling, længde og afholdelse af ferie. Feriegodtgørelsen vil dog ikke blive udbetalt på én gang. • Hvis man ønsker at holde efterårsferie i oktober 2020 skal man overføre feriedage fra dette ferieår, se beskrivelsen i brevet • Nyansatte i 2019 skal foretage et aktivt valg, hvis de ønsker mest muligt betalt ferie i sommeren 2020 – se beskrivelsen i brevet fra Post Danmark

Derudover er der en række spørgsmål, som afklares i forårets overenskomstforhandlinger, fx betydning for feriefridagene og termin for udbetaling af feriegodtgørelsen på 1%.

Ferieloven har været emne på regionsmøder tidligere, men på Regionsmøderne i 3F Post i november har vi muligheden for at afklare spørgsmål og drøfte muligheder. Tag gerne alle spørgsmål, der ikke er afklaret inden, med til møderne.

I TR-info fra 2. oktober er oplistet nyvalg til 3F Posts forhandlingsudvalg på 3Fs kongres sidste uge. Derudover blev der genvalgt en række medlemmer ligesom gruppebestyrelsen har udpeget to medlemmer.

Forhandlingsudvalget 3F Post

De genvalgte er Jesper Holm, 3F Storkøbenhavn (næstformand 3F Post), Morten Søndergård og Lisbeth Møller, 3F København samt Jan Gregersen, 3F Fredericia.

Lars Chemnitz Formand 3F Post

Print Friendly, PDF & Email

Måske skulle du også læse...