Arbejdstidsopgørelse m.v.

Information til tillidsrepræsentanterne i 3F Post 24. april 2020

I forbindelse med indgåelse af Vækstaftalen i november 2019, blev aftalt en række ændringer i arbejdstids- og ansættelsesregler for navnlig D96-området. Indtil virksomhedens IT-systemer er tilpasset, skal håndteringen af ændringerne enten foretages manuelt eller udskydes.

Vi er orienteret om den aktuelle status på IT-implementering:

• Ændringer vedr. normopgørelsen er forsinket, og bliver ikke klar til opgørelsen af denne normperiode. Reglerne om -30/+15 minutter vedr. arbejdstidsopgørelsen tages derfor først i brug fra den normperiode, som starter 11. maj. Det betyder at evt. spild og minutoverarbejde håndteres efter de hidtidige regler i den normperiode som løber frem til 10. maj.

• De nye regler vedr. opsparing af timer i Timebank håndteres manuelt for begge de varslede peakperioder (dagene i forbindelse med påsken samt 3.-4. juni). Den enkelte medarbejder kan følge sin time-opsparing via ZHR_Frihedskvoter (Tidskvoteopgørelse), som kan udleveres af lederen. Opgørelsen bliver udleveret sammen med normopgørelsen efter hver normperiode.

• Timelønnede på akkord er en ny medarbejdergruppe i PostNord Danmark. Det forventes at ansættelser af denne kategori medarbejdere systemmæssigt kan håndteres fra 1. maj. Pilotforsøg med omdeling af sporbare forsendelser på akkord, hvor denne medarbejdergruppe anvendes, kører planmæssigt i Aalborg. Der vil komme yderligere pilotområder i takt med at den nuværende situation normaliseres.

• Medarbejdergruppen Timelønnede Ungarbejdere tilpasses, ændringerne forventes at komme i test inden 1. maj.

• Årsvederlaget er en ny lønart, som aktuelt er i test. Første udbetaling sker ved udgangen af november.

Aflysning af regionsmøder

Med baggrund i retningslinjer om at begrænse fysisk mødeaktivitet, er det besluttet at aflyse regionsmøder for tillidsrepræsentanter, planlagt til afholdelse i maj-juni. Regionsmøder for andet halvår 2020 tages der stilling til på et senere tidspunkt.

Med venlig hilsen

Dzevad Ramic, Formand 3F Post

Print Friendly, PDF & Email

Måske skulle du også læse...