3F Tillidsrepræsentantstruktur efter SPLIT

Information til tillidsrepræsentanterne i 3F Post 27. maj 2020

I forbindelse med organisationsændringen pr. 1. februar 2020 (SPLIT), er tillidsrepræsentantstrukturen gennemgået med PostNord Danmark.

Aftalerne om valg af tillidsrepræsentant er uændrede, men med opdelingen i to selvstændige interne enheder – MLM og PO – forudses ændringer i den lokale tillidsrepræsentantstruktur på et antal lokationer. Også Transport vil i et vist omfang blive berørt.

Det grundlæggende princip er at tillidsrepræsentanten vælges inden for det forretningsområde (fx MLM), han/hun tilhører, og kun repræsenterer kolleger ansat i MLM. Arbejder der på samme arbejdssted kolleger ansat i PO, vil disse skulle repræsenteres af en tillidsrepræsentant ansat i PO. Det vil nogle steder give mulighed for flere tillidsrepræsentanter end der er i dag. Andre steder vil der ikke være medarbejdere nok (mindst 6), til at de kan vælge deres egen tillidsrepræsentant. De vil i sådanne tilfælde blive dækket ind af fællestillidsrepræsentanten og/eller den lokale 3F-afdeling.

Regler for valg af tillidsrepræsentant for medarbejdere ansat på særlige vilkår er uændret, dvs. at SV kan vælge egen tillidsrepræsentant, hvis der er mindst 25 medarbejdere i alt og mindst 6 ansat på særlige vilkår.

Den nye tillidsrepræsentantstruktur skal være gennemført i løbet af de kommende 3 måneder, men parterne er enige om at strukturen bør bringes på plads så hurtigt det praktisk er muligt. Indtil nyvalg varetages opgaverne af de værende tillidsrepræsentanter. Lokalt aftalte tillidsrepræsentantstrukturer der fraviger princippet, fortsætter uændret til en af parterne evt. vælger at opsige ordningen.

Ovenstående ændringer samt beskrivelse af fællestillidsrepræsentantens rolle, forhandlings- og mødestruktur m.v. er nærmere beskrevet i brev til chefer i berørte enheder. Dette brev medsendes til orientering.

Med venlig hilsen

Dzevad Ramic, Formand 3F Post

Print Friendly, PDF & Email

Måske skulle du også læse...