Information til tillidsrepræsentanterne i 3F Post, 12. november 2018

Forlængelse af opsigelsesvarsel og enkelte annulleringer af afskedigelser i september 2018 af OK-satte på særlige vilkår (SV’ere)

 

3F har fredag d. 9. november 2018 holdt møde med PostNord Danmark for at følge op på afskedigelserne af kolleger på Særlige Vilkår med fratræden i december 2018 og januar 2019. Mødet blev holdt som opfølgning på drøftelserne i Hovedsamarbejdsudvalget 12. september. Se TR-info september 2018.

 

Der vil i 3 måneder efter 1. januar være brug for omkring 220 flere medarbejdere i Distribution end Post Danmark har planlagt. Dermed viste 3Fs kritik af tempoet i afskedigelserne sig berettiget.

 

Det planlagte antal kolleger, der skulle fratræde omkring starten af 2019, var ca. 700, idet der foruden de 395 opsagte kolleger på særlige vilkår er 63 på frivillig fratræden og ca. 240 midlertidigt ansatte.

 

På den baggrund vil de kolleger i Distribution, der går i opsagt stilling – som alle er kolleger på særlige vilkår – blive spurgt, om de ønsker forlængelse af opsigelsesvarslet til 31. marts.

 

Forlængelsen er frivillig. Proces og behov samt kommunikation til medlemmerne drøftes på et møde mellem TR og distributionschefen.

 

Hvis der er flere, der accepterer tilbuddet, end arbejdsgiveren har behov for, udpeger distributionschefen de kolleger, der kan gives en forlængelse.

 

Hvis færre end ønsket accepterer tilbuddet, imødekommes disse ønsker, og distributionschefen kan derefter tilbyde nuværende midlertidigt ansatte forlængelse i samme periode (altså 31. marts), ligesom der kan ske nyansættelser af midlertidigt ansatte til samme dato.

Herudover blev det aftalt, at der kan ske annullering af op til 25 opsigelser i alt (som del af de 220) ved udvalgte enheder. Det er Teglholmen, Brøndby, Gladsaxe, Nordsjælland, Midtsjælland, Odense, Kolding, Aarhus og Nordjylland.

 

Der bliver ikke meldt en fordeling ud til den enkelte enhed på antallet af annulleringer. I stedet er det tanken, at den enkelte chef disse steder i samarbejde med tillidsrepræsentanterne igangsætter en proces, hvor det kommunikeres til de berørte kolleger, at der vil være mulighed for annullering af opsigelsen i begrænset omfang. Distributionschefen udvælger blandt interesserede den eller de kolleger, der skal have annulleret opsigelsen. Tillidsrepræsentanten involveres i processen.

 

Der skal mindst udvælges én medarbejder blandt de medarbejdere, der melder positivt tilbage.

 

Både forlængelser og annulleringer skal være afklaret senest den 23. november 2018.

 

3F har lagt meget vægt på, at der ikke kan ”hyres og fyres” samtidigt. Det vil sige, at så længe der er fast ansatte kolleger, der går i opsagte stillinger, hyres der hverken midlertidigt eller fast ansatte nye kolleger.

De opsagte skal tilbydes dette arbejde. Denne holdning gælder både nu og senere.

3F ønsker dog at situationen med mange midlertidigt ansatte bringes til ophør så hurtigt som muligt, og at denne gruppe kolleger også kan tilbydes almindelig fastansættelse. Det er 3Fs mål at dette kommer til at ske i løbet af 2019.

 

Med venlig hilsen

 

 

Lars Chemnitz

Formand 3F Post

 

Print Friendly, PDF & Email

Måske skulle du også læse...