Aftale om vilkår ved overarbejde 19-20. december

Information til tillidsrepræsentanterne i 3F Post 17. december 2020

PostNord Danmark har massiv succes med årets store Peak-periode fra Black Friday og frem til jul. Faktisk vælter pakkerne ind i et sådant omfang, at det er nødvendigt at etablere overarbejde for at få pakkerne ud inden jul.


I vækstforliget blev det aftalt at lange arbejdsdage kunne etableres via Timebank, så peaks kunne afvikles uden at det udløste overarbejdsbetaling, og uden at bruge vikarer i større omfang. Mulighederne med timebank er nu stort set udtømte.


Det er derfor aftalt med PostNord Danmark, at de tilbyder medarbejdere at arbejde over til 100%-sats, hvis de påtager sig at arbejde over både lørdag og søndag i den kommende weekend. Medarbejdere som ’kun’ tager overarbejde den ene af dagene, honoreres med de normale 50% Overarbejdet er frivilligt, og tilbydes naturligvis kun de steder hver der er behov for det. Den enkelte medarbejder har altså ikke ”krav” på overarbejde.

De optjente timer kan udbetales eller afspadseres efter ønske.
At så mange kunder vælger PostNord som leverandør er glædeligt, og i høj grad et resultat af
ledelsens arbejde med at gøre pakkeproduktet konkurrencedygtigt, af de aftaler som er indgået
mellem 3F Post og virksomheden – og sidst, men absolut ikke mindst, et resultat af DIN indsats!
Uden gode medarbejdere kommer man ikke langt, og vi ER kommet langt! Det er mit håb at de, der har mulighed for det, medvirker til at kunderne får de pakker, som de har valgt at PostNord skal levere til dem. Og på den måde sikrer at de også vælger PostNord næste gang.

Uanset om din weekend skal bruges til arbejde eller juleindkøb, vil jeg gerne benytte lejligheden til at ønske dig og din familie en glædelig jul og et godt nytår.


Med venlig hilsen
Dzevad Ramic, Formand 3F Post

Print Friendly, PDF & Email

Måske skulle du også læse...