Nyt postforlig

Partierne bag den nuværende postlov har her til morgen indgået forlig om et nyt lovgrundlag og nye rammer for postbefordring for de kommende 3 år. Forliget er vedhæftet i fuld længde her. For den del der er lovstof sker ændringerne 1. januar 2016. Langt de fleste punkter er der administrativt gennemførlige, og Post Danmark vil modtage de nye rammer så snart Transportministeriet er klar.

Som bekendt blev der i vinterens løb lagt et stort pres fra partiet venstre for at befordringspligten skulle ændres, opdeles eller helt fjernet. Kampagnen var støttet af blandt andre GLS og Forbrugerkontakt. Det ville have smadret postservicen for folk i tyndt befolkede områder, og det ville smadre vores arbejdspladser.

Derfor er det godt og helt nødvendigt, at befordringspligten nu bliver fastholdt.

Samtidigt har Socialdemokraterne (S) stillet forslag i Folketingssalen om at biler under 3500 kg skal omfattes af regler svarende til godskørselsloven. Det er et meget vigtigt forslag, som 3F har kæmpet for i årevis. Forslaget skal dæmme op for visse dele af discount-virksomhederne på pakkemarkedet. Afstemningen sker d. 11. maj.

Endelig indgår det i forliget, at Skat skal forholde sig til konsekvenserne af en eventuel  beslutning om at fjerne den såkaldte momsudlægningsregel. Fjernes den, bliver Post Danmarks distribution for e-handlere – men ikke for indleverede pakker – de facto momsbelagte. På trods af at netop momsfritagelsen skal udligne befordringspligten til alle dele af landet. Den økonomiske konsekvens vil være drastisk (trecifret millionbeløb), og beslutningen helt absurd ift at ødelægge økonomien samtidig med, at postforliget skulle forbedre virksomhedens vilkår med måske samme provenu. Med bestemmelsen i forliget er det forventningen at Skats beslutning bliver ændret eller kompenseret. Vi kan konstatere, at S her har fået et sparket et meget vigtigt element med i forliget.

Når det så er sagt, kan andre elementer i forliget øge de problemer, vi i forvejen har med at fastholde fuldtid. 3F Post har advaret kraftigt mod indførelse af 5 dages uge, fordi fjernelse af en arbejdsdag gør det yderligere svært at lave fornuftige arbejdspladser, og fordi det er den forkerte vej at gå at forringe mulighederne for at modtage post og pakker.

3F Post bidrog med aftalerne i december væsentligt til arbejdspladsens overlevelse. I den forbindelse bandt arbejdsgiveren sig til målsætningen om fuldtids arbejdspladser og integreret produktion mellem pakker og breve. Vi konstaterer at postforliget alene giver mulighed for en 5 dages uge. Vi forventer at virksomheden gør alt hvad der skal til for at fastholde fuldtids arbejdspladser. Et væsentligt middel til det er integreringen

Desuden omfattes A-brevet ikke længere af befordringspligten. B-brevet bliver nu ”det nye brev”, og der er lagt op til at A-brevet bliver et kurerprodukt. Det har stor betydning ift. ankommende udlands post og i forhold til opsamling og kassetømning. Ændring vil betyde mere dagarbejde og mindre natarbejde på brevcentrene, og dermed også en lavere indtjening (ulempeydelse) for mange kolleger.

”Dag-til-dag”-brevet vil stadig eksistere, og hidtil i 2016 har faldet været lavere end forventet. Men ændringen gør det til et helt afgørende krav fra 3F Post, at pakker, Last Mile og breve bliver integreret, som det er meningen i IPM-planen. Vi kan ikke acceptere, at nogen bliver ”efterladt på perronen” med arbejdspladser, hvor der kun er noget at lave tirsdag, onsdag og fredag. Vi har for længst aftalt rammerne for sammenlægningen med Post Danmark. Der er indgået protokollat om at teams skal have alle opgaver indenfor en geografisk ramme. Både hurtig og langsom på post. Og både for brevcentre, pakkecentre, distribution og transport. Det må ske omgående!

Postforliget vil betyde færre arbejdspladser i brevene allerede i 2016. Det understreger vigtigheden af aftalen fra december om støtte, uddannelse og fratrædelsesgodtgørelse til postarbejdere der opsiges på grund af arbejdsmangel. 3F Post vil samarbejde med 3F afdelingerne om at gøre denne støtte mest muligt effektiv.

Desuden vil 3F Post optage forhandlinger med Post Danmark om konsekvenserne af forliget.

Med venlig hilsen
Lars Chemnitz
formand 3F Post

Aftaletekst 3. maj 2016

Link til Debat på P1 d.d. med Lars Chemnitz som deltager

Print Friendly, PDF & Email

Måske skulle du også læse...