TR-INFO: ”Afspadsering på dagen”

”Afspadsering på dagen”

Er et begreb vi efterhånden har kæmpet med i mange år. Et begreb og en mulighed der faktisk ikke findes i vores overenskomst eller aftaler. I forbindelse vækstaftalen fra december 2019 blev dette slået fast en gang for alle med følgende formulering                                                                       :

”Parterne påpeger i øvrigt, at afskrivning på dagen hverken hidtil har kunnet eller fremover kan pålægges medarbejderne.”

Alligevel oplever vi stadig at kolleger bliver trukket i deres frihed når de går hjem før den planlagte sluttid. Vores arbejdstidsaftaler arbejder med begreberne +15 og -30 minutter i forhold til den planlagte sluttid, det gør vi for at opfange de udsving der altid er i virksomhedens produktion og som vi ikke kan forudse.

Er man færdig tidligere end de 30 minutter før den planlagte sluttid, ja så er det ærgerligt og det ryger på kontoen for spild og kan ikke udlignes via overarbejde senere i normperioden og skal ikke trækkes fra din frihed. Som medarbejder får du din sædvanlige løn uanset hvad.

Du kan efter aftale med din leder afspadsere nogle timer hvis du f.eks. skal til begravelse, rund fødselsdag eller lignende uden for den nærmeste familie hvor du ikke i forvejen er sikret fri via vores overenskomst, men ikke kan få eller har behov for en hel fridag. Så kan du aftale at afspadserer den tid du behov for, således at du og din leder i fællesskab aftaler hvad i forventer du kan nå i det tidsrum du er der. Det kan være at du skal hjælpe nogle af dine kolleger med at køre noget de ikke kan nå på dagen, eller der kan tages noget af din tur som så gives til andre.

Du skal aldrig afspadsere den tid du går hjem før planlagt sluttid fordi mængden ikke var som forventet på dagen, eller bemandingen var for høj.  Det kan ikke og har aldrig kunnet foregå.

Dzevad Ramic                                                                                                             

Formand 3F Post

Print Friendly, PDF & Email

Måske skulle du også læse...