Info fra forsikringen

Medlemsbonus til kunder i Tryg/Tjenestemændenes Forsikring

TryghedsGruppen deles i to

TryghedsGruppen, der ejer 60 procent af aktierne i Tryg, har på et repræsentantskabsmøde den 18. marts 2015 vedtaget at foretage en opsplitning af TryghedsGruppen i to, selvstændige foreninger. Én for de danske kunder i Tryg, som fortsætter under navnet TryghedsGruppen, og én for kunderne i Nordea Liv & Pension. Af historiske grunde har de to grupper hidtil været samlet i én forening.

Årlig medlemsbonus

Samtidig har TryghedsGruppens repræsentantskab vedtaget, at der fremover skal udbetales en årlig medlemsbonus til de danske kunder i Tryg. Da Tjenestemændenes Forsikring er en del af Tryg-koncernen, vil en årlig medlemsbonus også gælde kunder hos Tjenestemændenes Forsikring.
Det blev også besluttet, at TrygFonden fortsætter sit virke som en markant almennyttig aktør med årlige uddelinger til en bred vifte af tryghedsskabende aktiviteter i Danmark.

Hvad sker der nu?

Da beslutningen om opsplitning og medlemsbonus kræver en ændring af TryghedsGruppens vedtægter, skal denne først godkendes af myndighederne. Forventningen er, at der vil kunne gå nogle måneder, før der ligger en godkendelse klar. Derefter vil TryghedsGruppen udarbejde de nærmere detaljer.

Hvad skal du gøre?

Du behøver ikke foretage dig noget. Når medlemsbonus er godkendt, vil TryghedsGruppen i samarbejde med Tryg/Tjenestemændenes Forsikring sikre, at alle kunder får nærmere information om dette.

Print Friendly, PDF & Email

Måske skulle du også læse...