3F’s Høringssvar vedr. udkast til styresignal

3F’s Høringssvar vedr. udkast til styresignal – sagsnummer 14-2926872 om eventuel ophævelse af portoudlægsordningen

Idet 3F henviser til SKATs udkast til revideret styresignal om at ophæve portoudlægsordningen af 6. januar 2016 skal vi hermed afgive følgende kommentarer.

Portoudlægsordningen er skabt for at sikre, at momsfritagelsen, der følger af befordringspligten på pakker, reelt kan anvendes i forhold til postordrehandlen – nu e-handlen. Portoudlægsreglen sikrer, at e-handelsvirksomhederne på en enkel og ubureaukratisk måde kan opkræve deres kunder for fragten af varerne uden at kende den specifikke pris på den enkelte ordre.

En afskaffelse af denne regel vil betyde, at e-handelsvirksomhederne fremover skal kende den specifikke pris på hver enkelt forsendelse allerede ved den enkelte køb, hvilket praktisk ikke er muligt. Derfor vil e-handelsvirksomhederne være tvunget til at opkræve moms for fragten – og dermed vil fragtpriserne stige. På denne baggrund vil en afskaffelse af portoudlægsreglen reelt sætte Post Danmarks momsfritagelse ud af kraft, og dermed vil der ændres markant ved reguleringen af pakkemarkedet i Danmark – og efter 3F’s opfattelse vil denne ændring være i modstrid med intentionerne i den regulering, der er foretaget i Postloven.

3F vurderer, at en afskaffelse af portoudlægsreglen vil stille Post Danmark konkurrencemæssigt markant dårligere end konkurrenterne, og dermed vil en gennemførsel af den påtænkte ændring have stor negativ betydning for Post Danmarks økonomi. Der vil således være betydelig risiko for, at en gennemførsel af denne ændring vil koste arbejdspladser på 3F’s område.

SKAT anfører i begrundelsen for udkastet til styresignal, at liberaliseringen af postmarkedet har betydet, at det ikke længere er relevant at tage de hensyn, portoudlægsreglen er udtryk for. Dette er faktuelt forkert, idet der fortsat er en meget stor andel pakker, som er omfattet af befordringspligten og dermed er behovet fortsat til stede. Liberaliseringen har ikke ændret afgørende på denne præmis.

Derfor vil 3F kraftigt fraråde gennemførsel af ændringen vedr. afskaffelse af portoudlægsreglen.

Med venlig hilsen

Lars Chemnitz,
Forhandlingssekretær 3F Industrigruppen
Kampmannsgade 4
1790 København V

Print Friendly, PDF & Email

Måske skulle du også læse...