Uddannelse af chauffører af varebiler over 2 tons (pakkebude og landpostbude)

Information til tillidsrepræsentanterne i 3F Post 27. februar 2019

Med ”Bekendtgørelse om godskørsel” fra oktober 2018 blev det slået fast, at alle chauffører af varebiler over 2 tons som transporterer pakker/gods over 11 kg skal have et bevis på gennemført uddannelse – et såkaldt ”varebilschaufføruddannelsesbevis”.

Uddannelsen og bekendtgørelsen er et vigtigt skridt fremad, selvom det er dybt ærgerligt at det kun gælder for kørsel med pakker > 11 kg (og biler >2 tons). Men nu er der taget hul på at regulere området.

Konkret betyder det, at 6-700 af vores medlemmer i Post Danmark skal gennem uddannelsen inden 1. juli. Efter den dato må de ikke køre varebil uden et sådant bevis (eller et ”afklaringsbevis”, se nedenfor) på sig.

Uddannelse i en sådan skala vil ske ved central planlægning, og foregå på både hverdage og weekenddage. Post Danmark er i fuld gang. Kravet om chauffør-bevis gælder alle i branchen, så alle øvrige selskaber er også i gang.

Alle med mindre end 2 års relevant erhvervserfaring, skal gennemføre et 3-dages inden 1. juli (grunduddannelse). Alle med mere end 2 års relevant erfaring, skal gennemføre et 2-dages kursus (efteruddannelse). For den sidste gruppe gælder, at det er alle med fødselsdato d. 1., 2. eller 3. (uanset måned), der skal have gennemført kurset inden 1. juli. Øvrige skal på kursus efterfølgende perioder.

Alle kolleger er via brev i e-boks blevet spurgt til eventuel relevant erfaring udenfor Post Danmark.

Hver enkelt kollega skal selv dokumentere erhvervserfaring, herunder den eventuelle erfaring der skal til for at ”nøjes” med et 2-dages kursus (efteruddannelse). Dokumentation (afklaringsbevis) skal videregives til Post Danmark. Vejledning mv er sendt fra Post Danmark til den enkelte i e-boks.

Hver kollega får et bevis for gennemført kursus, som man skal have på sig under arbejdet ligesom kørekortet. Uden et bevis må kollegaen ikke arbejde efter den fastsatte frist (1. juli 2019 eller individuel senere frist alt efter fødselsdato). Hvis kurset først gennemføres efter 1. juli 2019, skal kollegaen have afklaringsbeviset på sig.

Den enkelte kollega vil blive indkaldt så tidligt som muligt. Ved eventuel ændring af fridage med dette ene formål (chaufføruddannelsen) vil der ikke være frivillighed, og varslet er ens 4 uger i alle enheder – uanset lokal aftale om anden frist for ændringer i fridagsordning. Ændring af fridage kan blive nødvendig hvis kurset faldet på en fridag/weekend. Alle regler om betaling (weekend, inddragne fridage mv) er gældende.

Langt flest kurser vil blive lagt på hverdage. I det omfang, Post Danmark benytter kurser i weekenden, har virksomheden givet tilsagn om at tage hensyn til væsentlige private bindinger for den enkelte.

Baggrundslæsning:
https://www.fstyr.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Erhvervstransport/2018/11/Nye-regler-for-varebilertraeder- i-kraft-den-1-juli-2019.aspx (med henvisning til bekendtgørelsen)
https://www.varebilskrav.dk/

Alle nyansatte efter 1. juli 2019 må først køre varebil når uddannelsen er gennemført.

Med venlig hilsen
Lars Chemnitz
Formand 3F Post

Print Friendly, PDF & Email
Claus Kastbjerg Hertz

Claus Kastbjerg Hertz

Faglig sekretær i 3F København. Layouter Postbladet og er webmaster på 3fpost.dk

Måske skulle du også læse...