TR-info – GPS i bilerne, Uddannelse af chauffører

Information til tillidsrepræsentanterne i 3F Post 2. april 2019

GPS i bilerne i Distribution
PostNord udvider deres system til styring af bilparken i både Sverige og Danmark. Det findes i forvejen i alle PostNords lastbiler, og indføres nu også i 2300 biler i pakke- og brevomdelingen. Systemet udrulles i både Danmark og Sverige i første del af 2019.
PostNord Danmark har udtrykkeligt meddelt, at formålet er at optimere bilparken. Formålet er ikke kontrol af den enkelte kollega. Det mener 3F Post er en god og rigtig melding fra virksomheden. Det er afgørende for et godt arbejdsmiljø, at forbedring og udvikling sker i samarbejde og daglig dialog.
Al kørsel, parkering, ophold og anden brug af bilen nu bliver selvsagt meget tydelig i daglige rapporteringer i systemet.
3F Post forventer, at al brug af data, i det omfang det involverer medlemmerne, sker i et åbent og positivt samarbejde om forbedringer. Dette er virksomheden enig i.
Hvis der i denne dialog måtte opstå situationer, hvor ledelsen mener at have en begrundet mistanke om forseelser fra medarbejderens side, så skal en eventuel samtale ske efter bestemmelserne om elektroniske registreringer.

Uddannelse af chauffører
Som beskrevet i TR-info af 27. februar, skal der i første halvår ske uddannelse eller efteruddannelse af mere end 750 medlemmer, der kører varebil i Distribution. Hver enkelt kollega vil blive bedt om at dokumentere erhvervserfaring (for at afklare hvilket kursus man skal på).
3F Post opfordrer kollegerne til at søge assistance hos tillidsrepræsentant eller ledelse, ligesom vi opfordrer til at ledelsen søger at assistere ved fx PC på arbejdspladsen.
HUSK at det i sidste ende handler om medlemmets egen mulighed for legalt at kunne køre varebil (og dermed varetage sine forpligtelser i arbejdet), som medlemmet er medansvarlig for er til stede – ligesom et gyldigt kørekort.

Med venlig hilsen
Lars Chemnitz
Formand 3F Post

Print Friendly, PDF & Email

Måske skulle du også læse...